เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตาดนัดฮิมวัง ตำบลพิชัย

31 ตุลาคม 66

           เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566. เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณ ตาดนัดฮิมวัง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง  เวลา 13.00 – 18.00 น. ที่ผ่านมา