เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รณรงค์เมาไม่ขับ ร่วมขบวนแห่ชักพระ บริเวณ จากหน้าศาลากลางจังหวัด

30 ตุลาคม 66

            เมื่อวันที่ 30  ตุลาคม พ.ศ.2566. เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รณรงค์เมาไม่ขับ ร่วมขบวนแห่ชักพระ  โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ในงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี 2566  บริเวณ จากหน้าศาลากลางจังหวัด ถึงสะพานนริศ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี ที่ผ่านมา