เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี บรรยายในสถานศึกษา ให้ความรู้กับนักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 ณ. โรงเรียนบ้านเซียบ ตำบลเชียงแหว

28 มิถุนายน 67

             เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายวิรัตน์ สืบชาติ ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยสมาชิก และพนักงานธนชาติประกันภัย คนพิการจ้างงานมาตรา 35 ออกบรรยายในสถานศึกษา ให้ความรู้กับนักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 จำนวน 60 คน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน และทดสอบความตั้งใจกับเด็กนักเรียนด้วยการ ตอบ-คำถาม ความที่ได้รับการอบรมในครั้งนี้ พร้อมมอบของรางวัลให้กับเด็กนักเรียนที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักรู้ ถึงการเมาแล้วขับ ในการประชาสัมพันธ์บอกต่อผู้ปกครองของนักเรียน ในการป้องกันจากการเกิดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับในครั้งนี้ ณ. โรงเรียนบ้านเซียบ ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี