ข่าวสานสัมพันธ์ไทย-ลาว เปิดโครงการใส่หมวกกันกระทบให้เด็กน้อย

24 สิงหาคม 59 / อ่าน : 1,850

สานสัมพันธ์ ไทย – ลาว 

เปิดโครงการใส่หมวกกันกระทบให้เด็กน้อย 

 

นายดำรง พุฒตาล ประธานชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า 

 

                    ชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กลุ่มบริษัทนิวจิบเซ่ง จำกัด บริษัท เอพี ฮอนด้า จำกัด และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน จัดโครงการใส่หมวกกันกระทบให้เด็กน้อย ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ กระทรวงศึกษาธิการ และกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้ ลักษณะโครงการจะเป็นการสร้างความร่วมมือเพื่อรณรงค์ให้เด็กเยาวชนที่นั่งซ้อนท้ายหรือขับขี่รถจักรยานยนต์ ต้องสวมใส่หมวกกันน็อกทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย ซึ่งในเบื้องต้นจะมีการมอบหมวกกันน็อก จำนวน 1,000 ใบ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือโครงการใส่หมวกกันกระทบให้เด็กน้อย ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณลานประตูชัย นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยได้รับเกียรติจาก คุณสีหุน สิดทิลือไช รองเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์  คุณนริศโรจน์ เฟื่องระบิล อัครราชทูตไทย ประจำ สปป ลาว  คุณป.อ.มีทอง สุวันวิไล หัวหน้ากรมอนุบาล-ประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และกีฬา คุณชมพู  แก้วดวงดี   หัวหน้าแผนกศึกษา และกีฬา นครหลวงเวียงจันทน์  คุณดำรง  พุฒตาล ประธานมูลนิธิเมาไม่ขับ และประธานชมรมคนห่วงหัว  นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ ดร. ขันธ์ชัย เกียรติศรีธนกร ประธานกลุ่ม บจก. นิวจิบเช่ง  คุณอารักษ์  พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ.พี.ฮอนนด้า  คุณเสนอ  จุนละมณี รองประธาน บจก. นิวจิบเช่ง ร่วมในพิธีเปิดโครงการในวันดังกล่าว

ประธานชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า

 

          อุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นปัญหาที่ทุกประเทศต้องร่วมมือกัน ประเทศไทย กับ สปป.ลาว เป็นเพื่อบ้านที่มีสายสัมพันธ์อันดีมายาวนาน ความร่วมมือในการรณรงค์ให้เด็กเยาวชนใส่หมวกกันน็อก เป็นความตั้งใจและความห่วงใยของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ที่อยากเห็นเด็กเยาวชนไทยและเด็กเยาวชนสปป.ลาว มีวินัย เพื่อจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีอนาคต โครงการใส่หมวกกันกระทบให้เด็กน้อย เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความร่วมมือแห่งสายสัมพันธ์ ที่ 2 ประเทศมีความปรารถนาดีต่อกันมาอย่างต่อเนื่องมายาวนาน นายดำรง กล่าว

 


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101