365 วันอันตรายตายทุกวัน
   

รับแจ้ง 

16 ก.ย.62 มีผู้เสียชีวิต 56 ศพ (รวมของวันก่อนวันที่ 15 ที่พึ่งมาแจ้งด้วย) 

1  - 16 ก.ย.62 มีผู้เสียชีวิต 586 ศพ 

1 มค. - 16 ก.ย.62 มีผู้เสียชีวิต 10,410 ศพ 

1 ม.ค. - 16 ก.ย.61 มีผู้เสียชีวิต 10,173 ศ

(ข้อมูลนี้ยังไม่รวมถึงไปตายที่ ร.พ. อีก)  


ข่าวคนห่วงหัว สสส. จับมือจังหวัดลำพูน เปิดโครงการสังคมไทยห่วงใยใส่หมวกให้ลูกหลาน

ข่าวคนห่วงหัว สสส. จับมือจังหวัดลำพูน เปิดโครงการสังคมไทยห่วงใยใส่หมวกให้ลูกหลาน

"ปีใหม่นี้พวกเขามีบางสิ่งจะบอก"


กิจกรรม


QR Code DDD Line
ddd025750101