365 วันอันตรายตายทุกวัน
   

รับแจ้ง 

13 พ.ย.62 มีผู้เสียชีวิต 53 ศพ (รวมของวันก่อนวันที่ 13 ที่พึ่งมาแจ้งด้วย)

1  - 13 พ.ย.62 มีผู้เสียชีวิต 608 ศพ 

1 มค. - 13 พ.ย.62 มีผู้เสียชีวิต 12,768 ศพ 

1 ม.ค. - 13 พ.ย.61 มีผู้เสียชีวิต 12,133 ศ

(ข้อมูลนี้ยังไม่รวมถึงไปตายที่ ร.พ. อีก)  


"ปีใหม่นี้พวกเขามีบางสิ่งจะบอก"
QR Code DDD Line
ddd025750101