ทรงพระเจริญ

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 มูลนิธิเมาไม่ขับขอเชิญชวนคนไทยร่วมกิจกรรมรณรงค์กับมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยการลดพฤติกรรมเสี่ยงบนท้องถนนเมาไม่ขับ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา

ข้าพระพุทธเจ้า


Logo alt

มูลนิธิเมาไม่ขับ เสนอแก้ไขบทลงโทษผู้ที่เมาแล้วขับชนคนตาย จากโทษจำคุก 3-10 ปี
เป็น แก้ไขเพิ่มโทษเป็นจำคุก 12-15 ปี เพื่อไม่ให้มีการรอการลงโทษ (รอลงอาญา)
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ?

กำลังใจ..จากเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ มูลนิธิเมาไม่ขับ


 

 

What is your favorite casino game?

I love playing casino games, and my favorite is definitely blackjack. I like the fact that it's a relatively simple game to learn but there's still plenty of strategy involved, and I also enjoy the challenge of trying to beat the dealer.I also like slots, but only when the casino has a good selection of progressive jackpots. Those are always fun because the potential payouts are so huge. And finally, I always enjoy playing some wild card city jokaroom login when I get the chance; it's a really unique and fun game.

Do you think Joo Casino is a fair and honest casino?

There is no one-size-fits-all answer to this question, as the fairness and honesty of a casino will depend on a variety of factors, including the individual casino's software, bonuses and promotions, customer service, and more. That said, joo casino login is a reputable online casino that has been in operation for several years.

กิจกรรม