365 วันอันตรายตายทุกวัน
   

รับแจ้ง 

10 ธ.ค.62 มีผู้เสียชีวิต 26 ศพ 
(รวมของวันก่อนวันที่ 10 ที่พึ่งมาแจ้งด้วย)

1  - 10 ธ.ค.62 มีผู้เสียชีวิต 422 ศพ 

1 มค. - 10 ธ.ค.62 มีผู้เสียชีวิต 13,885 ศพ 

1 ม.ค. - 10 ธ.ค.61 มีผู้เสียชีวิต 13,114 ศ

(ข้อมูลนี้ยังไม่รวมถึงไปตายที่ ร.พ. อีก)  


วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (17-11-2562)

วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (17-11-2562)

"ปีใหม่นี้พวกเขามีบางสิ่งจะบอก"กิจกรรม


QR Code DDD Line
ddd025750101