365 วันอันตรายตายทุกวัน
   

รับแจ้ง 

17 มิ.ย.62 มีผู้เสียชีวิต 51 ศพ (รวมของวันก่อนวันที่ 17 ที่พึ่งมาแจ้งด้วย) 

1 - 17 มิ. ย.62 มีผู้เสียชีวิต 606 ศพ 

1 มค. - 17 มิ.ย.62 มีผู้เสียชีวิต 7,078 ศพ 

1 ม.ค. - 17 มิ.ย.61 มีผู้เสียชีวิต 7,240 ศพ 

(ข้อมูลนี้ยังไม่รวมถึงไปตายที่ ร.พ. อีก)  


"ปีใหม่นี้พวกเขามีบางสิ่งจะบอก"


กิจกรรม


QR Code DDD Line
ddd025750101