365 วันอันตรายตายทุกวัน
   

รับแจ้ง 

14 ก.ค.62 มีผู้เสียชีวิต 29 ศพ (รวมของวันก่อนวันที่ 14 ที่พึ่งมาแจ้งด้วย) 

1 - 14 ก.ค.62 มีผู้เสียชีวิต 492 ศพ 

1 มค. - 14 ก.ค.62 มีผู้เสียชีวิต 8,068 ศพ 

1 ม.ค. - 14 ก.ค.61 มีผู้เสียชีวิต 8,151 ศพ 

(ข้อมูลนี้ยังไม่รวมถึงไปตายที่ ร.พ. อีก)  


"ปีใหม่นี้พวกเขามีบางสิ่งจะบอก"QR Code DDD Line
ddd025750101