365 วันอันตรายตายทุกวัน
   

รับแจ้ง 

18 ก.พ.63 มีผู้เสียชีวิต 66 ศพ 

1 ก.พ. - 18 ก.พ.63 มีผู้เสียชีวิต 776 ศพ

1 ม.ค. - 18 ก.พ.63 มีผู้เสียชีวิต 2162 ศพ 

1 ม.ค. - 18 ก.พ.62 มีผู้เสียชีวิต 2094 ศพ

(ข้อมูลนี้ยังไม่รวมถึงไปตายที่ ร.พ. อีก)  


เชื่อไหม? คนไทยตาย บนถนนติดที่ 1 ของโลก

 QR Code DDD Line
ddd025750101