365 วันอันตรายตายทุกวัน
   

รับแจ้ง 

18 ม.ค.63 มีผู้เสียชีวิต 20 ศพ 

(รวมของวันก่อนวันที่ 18 ที่พึ่งมาแจ้งด้วย)

1  - 18 ม.ค.63 มีผู้เสียชีวิต 745 ศพ 

1 มค. - 18 ม.ค.62 มีผู้เสียชีวิต 792 ศพ

(ข้อมูลนี้ยังไม่รวมถึงไปตายที่ ร.พ. อีก)  


เชื่อไหม? คนไทยตาย บนถนนติดที่ 1 ของโลก

 


กิจกรรม


QR Code DDD Line
ddd025750101