365 วันอันตรายตายทุกวัน
   

รับแจ้ง 

18 ต.ค.62 มีผู้เสียชีวิต 53 ศพ (รวมของวันก่อนวันที่ 18 ที่พึ่งมาแจ้งด้วย) 

1  - 18 ต.ค.62 มีผู้เสียชีวิต 723 ศพ 

1 มค. - 18 ต.ค.62 มีผู้เสียชีวิต 11,632 ศพ 

1 ม.ค. - 18 ต.ค.61 มีผู้เสียชีวิต 11,204 ศ

(ข้อมูลนี้ยังไม่รวมถึงไปตายที่ ร.พ. อีก)  


"ปีใหม่นี้พวกเขามีบางสิ่งจะบอก"
QR Code DDD Line
ddd025750101