365 วันอันตรายตายทุกวัน

รับแจ้ง 

22 เมษายน 62 มีผู้เสียชีวิต 57 ศพ (รวมของวันก่อนวันที่ 22 ที่พึ่งมาแจ้งด้วย)

1 - 22 เมษายน 62 มีผู้เสียชีวิต 1180 ศพ

1 ม.ค. - 22 เม.ย.62 มีผู้เสียชีวิต 5082 ศพ

1 ม.ค. - 22 เม.ย.61 มีผู้เสียชีวิต 5205 ศพ

(ข้อมูลนี้ยังไม่รวมถึงไปตายที่ ร.พ.อีก)    


ภาครัฐ ภาคเอกชน ลงนามประกาศเจตนารมณ์องค์กรธรรมาภิบาลทางการจราจร

ภาครัฐ ภาคเอกชน ลงนามประกาศเจตนารมณ์องค์กรธรรมาภิบาลทางการจราจร

"ปีใหม่นี้พวกเขามีบางสิ่งจะบอก"


กิจกรรม


QR Code DDD Line
ddd025750101