"ปีใหม่นี้พวกเขามีบางสิ่งจะบอก"
ขอไว้อาลัย นายบุญยู่  ศรศรี ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับในมูลนิธิเมาไม่ขับจังหวัดศรีสะเกษ ได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อวันที่ 3 ต.ค 2561 เวลา 22.25 น.


ขอไว้อาลัย นายบุญยู่ ศรศรี
ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับในมูลนิธิเมาไม่ขับจังหวัดศรีสะเกษ
เสียวันที่ 3 ต.ค 2561 เวลา 22.25 น.

ด้วยอาการไตวายเฉียบพลัน
ศพตั้งอยู่บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 7 ต.ผือใหญ่
อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
ในนามผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเมาไม่ขับ
เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับทั่วประเทศ
พวกเรา จะระลึกถึง ความเสียสละ ที่บุญยู่ ศรศรี มีต่อสังคมไทยตลอดไป
QR Code DDD Line
ddd025750101