ข่าวสานสัมพันธ์ไทย-ลาว เปิดโครงการใส่หมวกกันกระทบให้เด็กน้อย
เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครปฐม รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณวัดพระธาตุมหาพรหม ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
Thai Plastic and Chemicals Co. ltd. [TPC] ในเครือ SCG จัดกิจกรรมงานเดอะไลฟ์เซฟเวอร์ The Lifesaver
เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.หนองบัวลำภู รณรงค์เมาไม่ขับ พิธีประกาศเจตนารมณ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” (Innovation for Social Equality)

กิจกรรม


ขอไว้อาลัย ดร.สมาน โอภาสวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ้งQR Code DDD Line
ddd025750101