365 วันอันตรายตายทุกวัน
   

รับแจ้ง 

2 เม.ย.63 มีผู้เสียชีวิต 42 ศพ 

1 เม.ย. - 2 เม.ย.63 มีผู้เสียชีวิต 87 ศพ

1 ม.ค. - 2 เม.ย.63 ศพ มีผู้เสียชีวิต 4077 ศพ

1 ม.ค. - 2 เม.ย.62 มีผู้เสียชีวิต 3925 ศพ

(ข้อมูลนี้ยังไม่รวมถึงไปตายที่ ร.พ. อีก)  


เชื่อไหม? คนไทยตาย บนถนนติดที่ 1 ของโลก

 QR Code DDD Line
ddd025750101