เกี่ยวกับมูลนิธิ

วัตถุประสงค์ 1. สร้างกระแสความตื่นตัวในสังคมเกี่ยวกับปัญหาอุบัติเหตุจราจรจากสุรา
2. เสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนไม่ขับรถขณะเมาสุรา
3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปได้มีส่วนร่วมรณรงค์
4. เพื่อขยายขอบเขตการรณรงค์ไปยังกลุ่มบุคคลต่างๆ  

 

ประวัติความเป็นมา จากรากหญ้าชมรมเมาไม่ขับ สู่ต้นกล้ามูลนิธิเมาไม่ขับอีกบทบาทหนึ่งของกลุ่มคนที่ห่วงใยสังคม

ย้อนหลังไปเมื่อปี 2538 กองวิจัยและวางแผน สังกัดกรมตำรวจ (ชื่อเดิมในขณะนั้น) ได้รายงานสถิติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก พบว่ามีคนไทยบาดเจ็บจาก อุบัติเหตุจราจร 50,718 ราย เสียชีวิต 16,727 คน และกว่าร้อยละ 60 ของผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตมีสาเหตุมาจากการเมาแล้วขับ ขณะที่ไม่มี หน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบ ปัญหาดังกล่าวนี้โดยตรง ประกอบกับข้อมูลเรื่องภัยอันตรายจากการ เมาแล้วขับยังไม่เป็นที่รับรู้ อย่างกว้างขวางของผู้คนในสังคม ส่งผลให้กลุ่มบุคคลที่ต้องแบกรับภาระนี้มากที่สุดก็คือ กลุ่มแพทย์ด้านอุบัตเหตุ เพราะว่าในทุกวันจะมีคนไทยที่ประสบอุบัติเหตุจราจรเข้ามารักษาตัวใน โรงพยาบาลเฉลี่ยสูงถึงชั่วโมงละ 6 คน และที่แพทย์ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้เฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผู้เสียชีวิตจากสงครามอ่าวเปอร์เซียคนไทยเสียชีวิตมากกว่าหลายเท่าตัว

กระทรวงสาธารณสุขในยุคนั้นมี นายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว เป็นปลัดกระทรวง อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาอีกตำแหน่งหนึ่ง (สว.ยุค ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้ง) เล็งเห็นว่าถ้าสังคมไทยยังปล่อยให้คนเมาออกมาขับรถบนท้องถนนได้อย่างเสรี โดยไม่มีมาตรการลงโทษอะไร อีกกี่หมื่น กี่แสนชีวิตของคนไทยที่ต้องสูญเสียไป นายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว จึงมอบหมายให้ นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในขณะนั้นไปจัดทำแผนรณรงค์การลดอุบัติเหตุจราจรจากสุรา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ โดยเป้าหมายแรกมุ่งไปที่สื่อมวลชนและคนในวงการบันเทิง โดยเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2539 สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีการสัมมนาในหัวข้อ “บทบาทของสื่อมวลชนและคนบันเทิงในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรจากสุรา” ณ โรงแรมนิกโก้มหานคร ถนนรัชดา กรุงเทพฯ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนั้น ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการโครงการรณรงค์เมาไม่ขับ โดยหลังจากนั้น นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช ได้รับคำแนะนำจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์วิทูร แสงสิงแก้ว ให้ไปคิดรูปแบบองค์กรในการดำเนินงานโครงการรณรงค์เมาไม่ขับ ขึ้น พร้อมทั้งยังแนะนำให้ไปทาบทามบุคคลที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับของสังคมมาเป็นประธาน ซึ่งบุคคลที่นายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว แนะนำก็คือคุณดำรง พุฒตาล นักสื่อสารมวลชนชื่อดัง สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพ (สว. สมัยแรกได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้ง) ซึ่งคุณดำรง พุฒตาล ในช่วงแรก ยังแบ่งรับแบ่งสู้ เพราะไม่แน่ใจว่าโครงการนี้จะทำกันแบบไฟไหม้ฟางเหมือนๆ กับหลายๆ โครงการหรือเปล่า แต่จากประสบการณ์สมัยที่เคยไปเป็นผู้รายงานข่าวการแข่งกีฬาโอลิมปิค ที่ลอสแองเจอริส สหรัฐอเมริกาเมื่อ 20 กว่าปี คุณดำรง พุฒตาล ได้มีโอกาสชมข่าวผู้หญิงคนหนึ่งที่สูญเสียลูกสาวจากคนเมาขับรถมาชน และได้ออกมาเรียกร้องต่อสังคมอเมริกันให้จัดการพวกเมาแล้วขับอย่างจริงจัง ภาพเหตุการณ์เมื่อกว่า 20 ปีที่ผ่านมา ยังอยู่ในความทรงจำของ คุณดำรง พุฒตาล ตลอดจนเมื่อเห็นสถิติตัวเลขผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรที่ นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช นำมาเปิดเผย ในที่สุด คุณดำรง พุฒตาล ก็ตกลงยอมรับเป็นประธานให้ แต่ติดที่ชื่อที่จะจัดตั้งว่าควรใช้ชื่ออะไร

ซึ่งต่อมาได้มีการประชุมกันหลายครั้ง และที่ประชุมได้สรุปว่าควรใช้ชื่อ ชมรมคนรุ่นใหม่ไม่ขับรถ เมื่อเมาสุรา พร้อมทั้งได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สมาชิกของชมรมฯ ขึ้นที่โรงแรมนิกโก้มหานคร เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2539 ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลจากหลายสาขาอาชีพ ทั้งข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ถือเป็นการประชุมครั้งแรกอย่างเป็นทางการ และที่ประชุมได้เลือกให้คุณดำรง พุฒตาล เป็นประธาน และเลือกให้นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เป็นเลขาธิการ แต่เนื่องจากชื่อชมรมคนรุ่นใหม่ไม่ขับรถเมื่อเมาสุรา” ยังไม่เป็นที่ยุติของคณะกรรมการชมรม และคณะกรรมการอยากให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม จึงมีมติให้มีการจัดประกวดชื่อ และโลโก้ของชมรมฯ โดยได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลจาก คุณสมพร เวชพาณิชย์ จำนวน 6,000 บาท เพื่อมอบให้กับผู้ชนะการประกวด จากการพิจารณาของคณะกรรมการ จากประชาชนที่ส่งชื่อและโลโก้เข้าประกวด จำนวนทั้งสิ้น 482 ชื่อ ผลปรากฏว่า ผู้ชนะเลิศได้แก่ คุณปิยะพงศ์ คงประพันธ์ ได้รับรางวัลเงินสด 3,000 บาท รองชนะเลิศ คุณนฤมล เวียงสารวัน ได้รับรางวัลเงินสด 2,000 บาท และรางวัลที่ 3 คุณศุภกร วสุธาร ได้รับรางวัลเงินสด 1,000 บาท ชื่อชมรมคนรุ่นใหม่ ไม่ขับรถเมื่อเมาสุรา จึงเปลี่ยนมาเป็น ชมรมเมาไม่ขับ (Don’t Drive Drunk Club) โดยสถานที่ตั้งตั้งอยู่ที่ตึกสิรินธร ชั้น 13 โรงพยาบาลราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ทั้งนี้โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถานที่จาก สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2540 ชมรมเมาไม่ขับ ได้จัดการสัมมนาเพื่อแก้ปัญหาอุบัตเหตุจราจรจากสุราขึ้น ณ โรงแรมนิกโก้มหานคร โดยมี พล.อ.อ.สามารถ โสดสถิตย์ กรรมาธิการวิสามัญศึกษาบังคับใช้กฎหมายวุฒิสภา เป็นประธาน ซึ่งบรรยากาศในการสัมมนาครั้งนั้นได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก มีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับอุบัตเหตุจราจร นำโดยอจ.สุรวงศ์ วัฒนกูล, พ.อ.น.พ.วทัญญู ปรัชญานนท์, คุณปิยะรัตน์ ธงปิยะเลิศ, อจ.อนุวัติ เตียวตระกูล โดยได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมช.มหาดไทยในขณะนั้น ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “นโยบายปราบผู้เสพ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้วขับรถ” 

ถัดจากนั้นมาวันที่ 1 เมษายน 2540 คุณดำรง พุฒตาล ประธานชมรมเมาไม่ขับ ได้เชิญกรรมการบริหารชมรมเมาไม่ขับ ประชุมเพื่อสรุปผลการสัมมนาเพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรจากสุรา ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการกู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งที่ประชุมได้กำหนดถึงแนวทางการทำงาน ของชมรมไว้ในประเด็นหลักคือ

  1. รณรงค์ให้คนไทยรับรู้ถึงอันตรายจาก การเมาสุราแล้วออกไปขับรถเพื่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
  2. สนับสนุนให้ตำรวจมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง (กรมตำรวจเริ่มนโยบายจับผู้เมาแล้วขับอย่างจริงจังในเดือนธันวาคม พ.ศ.2539)
  3. สนับสนุนให้เกิดภาคีเครือข่ายในการรณรงค์เมาไม่ขับในทุกสังคม
  4. สนับสนุนให้มีการแก้ไขกฎหมายที่มีผลทั้งทางตรงทางอ้อมกับการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่มีสาเหตุมาจากการเมาแล้วขับ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ชมรมเมาไม่ขับได้รับความอนุเคราะห์จากคุณอนันต์ บัวสุวรรณ ให้ใช้อาคารเลขที่ 1/174-177 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เป็นที่ทำการชมรมเมาไม่ขับ จากนั้นในปี 2544 ชมรมเมาไม่ขับ ได้ย้ายที่ทำการมายังเลขที่ 99/349 อาคาร ณ นคร ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 จนกระทั่งเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2545 ที่ห้องอาหารรสเกษตร คุณดำรง พุฒตาล ประธานชมรมเมาไม่ขับ ได้เชิญกรรมการชมรมเมาไม่ขับ ประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางในการจดทะเบียนจัดตั้ง มูลนิธิเมาไม่ขับ โดยคุณดำรง พุฒตาล แจ้งให้กรรมการทราบว่า ชมรมเมาไม่ขับ ดำเนินงานมาครบ 7 ปีแล้ว ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ชมรมเมาไม่ขับ ได้มีกิจกรรมเผยแพร่สู่สาธารณชนไปมากมาย ดังนั้นเพื่อเป็นการวางรากฐานของชมรมเมาไม่ขับ ให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต จึงขอมติต่อที่ประชุมว่าเห็นควรที่จะจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเมาไม่ขับ แทนชมรมเมาไม่ขับหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเมาไม่ขับได้ โดยมอบหมายให้นายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ เป็นผู้ประสานติดต่อกับกระทรวงวัฒนธรรม ในการขออนุญาตจัดตั้งมูลนิธิเมาไม่ขับ และได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นมูลนิธิเมาไม่ขับ เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2545 ต่อมาเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546 มูลนิธิเมาไม่ขับได้ย้ายมายังที่ทำการใหม่ เลขที่ 28/12 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 ซึ่งเป็นสำนักงานของคุณดำรง พุฒตาล ที่อนุญาตให้ใช้เป็นที่ตั้งถาวรของมูลนิธิเมาไม่ขับ

อย่างไรก็ตาม เส้นทางของชมรมเมาไม่ขับ จากในอดีตจนถึงปัจจุบันมีนิสิต นักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี ไปจนถึงปริญญาเอก สนใจและขอข้อมูลไปทำรายงานมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องกลยุทธ์ในการรณรงค์โครงการเมาไม่ขับ จนทำให้รับรู้กันอย่างกว้างขวางว่ามีกลยุทธ์อย่างไร ความสำเร็จที่ประจักษ์ชัดประการแรกคือ การสร้างคำว่าเมาไม่ขับ ให้คนในสังคมเรียกขานและยอมรับจนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง โดยไม่ได้ใช้การซื้อโฆษณาตามสื่อต่างๆ แต่ทางชมรมเมาไม่ขับจะเน้นการขอความอนุเคราะห์สื่อทุกแขนงช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมของชมรมเมาไม่ขับ นอกจากนั้นสื่อในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนที่ทางชมรมเมาไม่ขับคิดว่า ถูก และอยู่คงทนนานที่สุดก็คือ สติ๊กเกอร์ติดรถ ชมรมเมาไม่ขับจึงขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ จัดพิมพ์สติ๊กเกอร์เมาไม่ขับ แจกจ่ายให้กับประชาชน อีกทั้งยังระดมอาสาสมัครติดสติ๊กเกอร์เมาไม่ขับหลังรถทุกชนิด นับตั้งแต่เปิดตัวชมรมเมาไม่ขับ มีรถที่ได้ติดสติ๊กเกอร์เมาไม่ขับแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ล้านคัน ข้อมูลนี้สอดคล้องกับผลสำรวจของรายการ 4 ต่อ 4 แฟมิลี่เกม ที่พบว่าจากการสำรวจข้อความที่พบเห็นมากที่สุดหลังรถยนต์คือข้อความว่าอะไร ผลสำรวจผู้ชมทั่วประเทศตอบว่า “เมาไม่ขับ” ทั้งที่รวมไปถึงการสร้างพันธมิตรภาคีเครือข่าย เช่น กลุ่มแท๊กซี่อาสา ขับรถส่งคนเมากลับบ้าน กลุ่มเหยื่อเมาแล้วขับ กลุ่มนักศึกษา SADD กลุ่มผู้ขับรถสาธารณ กลุ่มผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ฯลฯ ตลอดจนมีการเดินสายนำข้อมูลอันตรายจากการเมาแล้วขับไปมอบให้สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ซึ่งต่อมาได้รับการนำไปเผยแพร่ขอขยายผลในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น ในรายการเจาะใจ ทางช่อง 5, ในรายการเซฟตี้ทอล์ค ทางช่อง 5, ในรายการทไวไลน์โชว์ ทางช่อง 3 (ในขณะนั้น), รายการเกมเศรษฐี ทางช่อง 3 (ในขณะนั้น), ในช่วงข่าวสถานีโทรทัศน์ทางช่อง 9, ในช่วงข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7, ในช่วงข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 11, ในสถานีวิทยุต่างๆ อาทิเช่น วิทยุกองทัพ, สถานีวิทยุ สวพ.91, สถานีวิทยุ จส.100, สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด เดอะเนชั่น บางกอกโพสต์ บ้านเมือง ไทยโพสต์ ฯลฯ

อย่างไรก็ตามแม้ว่าการรณรงค์สร้างความรับรู้เรื่องเมาไม่ขับจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง แต่ในด้านพฤติกรรมของผู้ขับรถบางกลุ่ม บางคณะยังไม่เปลี่ยนแปลงและยังมีความเชื่อว่าการเมาแล้วขับ ไม่ใช่เรื่องอันตรายอะไร ถือเป็นภารกิจหลักของมูลนิธิเมาไม่ขับในการที่จะสร้างกระแสให้คนในสังคม เกิดความตื่นตัวและปฏิเสธที่จะร่วมทางไปกับผู้ที่เมาแล้วขับเพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน มูลนิธิเมาไม่ขับจะเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมกันผลักดันการลดอุบัติเหตุจราจรที่มีสาเหตุมาจากสุราในทุกรูปแบบ

อย่างไรก็ตาม มูลนิธิเมาไม่ขับ ได้ผ่านอุปสรรคมามากมาย และบุคคลที่มีคุณณูปการกับมูลนิธิเป็นอย่างมาก ก็คือ กรรมการผู้ก่อตั้งทุกคนที่เสียสละวางหลักปักฐานจนทำให้มูลนิธิเมาไม่ขับเติบโตมาจนถึงวันนี้ ซึ่งบรรทัดจากนี้ไป มูลนิธิเมาไม่ขับขออนุญาตเอ่ยนามบุคคลผู้มีอุปการะคุณที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิเมาไม่ขับ เพื่อเป็นการแสดงการขอบคุณ บุคคลท่านแรก ได้แก่ 

1. พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์ องคมนตรี
2. คุณดำรง พุฒตาล
3. พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช
4. กฤตวิทย์ ศรีพสุธา
5. คุณสมพร เวชพาณิชย์
6. น.พ.แท้จริง ศิริพานิช
7. คุณวันรุ่ง แสนแก้ว
8. น.พ.สมชาย กาญจนสุต
9. คุณอนันต์ บัวสุวรรณ
10. คุณอารญารัตน์ ชาญชัยณรงค์
11. คุณวินัย งามสมทรัพย์
12. คุณสุรวงศ์ วัฒนกูล
13. คุณอนุวัติ เตียวตระกูล
14. รศ.ดร.อัมพร สุขเกษม
15. คุณพลภัทร สุวรรณศร
16. คุณฉลวย ศรีรัตนา
17. คุณธานินท์ ลิมพะสุต
18. พ.ต.ถนอม งามสมทรัพย์
19. คุณไจตนย์ ศรีวังพล
20. พ.อ.น.พ.วทัญญู ปรัชญานนท์
21. น.พ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล
22. คุณชาญเชาว์ ไชยานุกิจ
23. คุณโกวิท วัฒนกุล
24. คุณจารึก วิริยะกิจ
25. พ.ญ.ชไมพันธุ์ สันติกาญจน์
26. พ.ต.ต.หญิงพัชรา สินลอยมา
27. พ.ต.อ.ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล
28. คุณคริสโตเฟอร์ แจ๊ค เบญจกุล
29. คุณภาณุมาศ สุขอัมพร
30. คุณกฤษณะ ไชยรัตน์
31. คุณอ้วน อรชร
32. คุณอารักษ์ พรประภา
33. คุณอรนุช แสงสุริยจันทร์
34. คุณภัทรพันธุ์ กฤษณา
35. คุณสุวิทย์ เศรษฐธรกุล
36. คุณชาย ปถะคามินทร์
37. คุณนิพนธ์ ปฏิวงศ์ไพศาล
38. คุณพรทิวา เฉลิมวิภาส
39. ดร.ปราจิณ เอี่ยมลำเนา
40. คุณขวัญชัย ปภัสร์พงษ์
41. ดร.กิติพงศ์ กิติยารักษ์
42. ท่านผู้พิพากษา อดิศักดิ์ ศรธนะรัชต์
43. คุณสันติ อิ่มใจจิตร
44. คุณวรินทร์ เทียมจรัส
45. คุณปิยะรัตน์ จงปิยะเลิศ
46. น.พ.เรวัต วิศรุตเวช
47. น.พ.ศุภกร บัวสาย
48. ท.พ.สุปรีดา อดุลย์ยานนท์
49. ท.พ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์
50. คุณงามจิตต์ จันทรสาธิต
51. น.พ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม
52. คุณจงกล รัชนกูล
53. คุณนิตยา โควสุวรรณ
54. คุณวรวิทย์ วิทยอำนวยคุณ
55. คุณธวัชชัย วงศ์ไพศาล
56. คุณยืนยง โอภากุล
57. คุณเชน ฦาใชย
58. คุณวรรณิดา ชุลีกร
59. ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์
60. คุณพัฒนเดช อาสาสรรพกิจ
61. คุณศุภชัย นิลวรรณ
  ฯลฯ

 

รายชื่อกรรมการบริหาร มูลนิธิเมาไม่ขับ
1. คุณดำรง พุฒตาล ประธานมูลนิธิเมาไม่ขับ
2. นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ
3. คุณสุรวงศ์ วัฒนกูล กรรมการ
4. คุณอนุวัติ เตียวตระกูล กรรมการ
5. คุณฉลวย ศรีรัตนา กรรมการ
6. คุณไจตนย์ ศรีวังพล กรรมการ
7. พ.อ.นพ.วทัญญู ปรัชญานนท์ กรรมการ
8. นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล กรรมการ
9. คุณชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ กรรมการ
10. คุณสมพร เวชพาณิชย์ กรรมการ
11. คุณคริสโตเฟอร์ เบญจกุล กรรมการ
12. คุณภานุมาศ สุขอัมพร กรรมการ
13. คุณกฤษณะ ไชยรัตน์ กรรมการ
14. คุณอ้วน อรชร กรรมการ
15. คุณอารักษ์ พรประภา กรรมการ
16. คุณกฤตวิทย์ ศรีพสุธา กรรมการ
17. คุณอรนุช แสงสุริยจันทร์ กรรมการ
18. คุณสุวิทย์ เศรษฐกรกุล กรรมการ
19. คุณชาย ปถะคามินท์ กรรมการ
20. คุณนิพนธ์ ปฏิวงศ์ไพศาล กรรมการ
21. คุณสุรสิทธิ์ ศิลปงาม กรรมการ
22. คุณมนต์ชัย สายศิริวิทย์ กรรมการ
23. คุณสันติ อิ่มใจจิตร กรรมการ
24. คุณวันรุ่ง แสนแก้ว กรรมการ
25. คุณวรินท์ เทียมจรัส กรรมการ
26. ดร.ปราจิณ เอี่ยมลำเนา กรรมการ
27. ภัทรพันธุ์ กฤษณา กรรมการ
     

 

วิสัยทัศน์มูลนิธิเมาไม่ขับ
ความคาดหวังของมูลนิธิเมาไม่ขับ
เป็นผู้นำในการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุจราจร ที่มีสาเหตุมาจากการดื่มสุรา
แนวทางการดำเนินงาน

1.

ผลักดันให้มีกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายที่มีผลในการปฏิบัติเพื่อลดพฤติกรรมเมาแล้วขับ

2.

รณรงค์เพื่อให้เกิดกระแสว่าพฤติกรรมเมาแล้วขับไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมไทย

3.

สนับสนุนให้เกิดเครือข่าย และการมีส่วนร่วมในการรณรงค์เมาไม่ขับ ครอบคลุมทั่วประเทศ

4.

พัฒนามูลนิธิเมาไม่ขับ และบุคลากรให้เข้มแข็ง


ระยะเวลาการดำเนินงาน 3 ปี
เป้าหมายการดำเนินงานที่ 1

1.

ให้มีการออกกฎหมายห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานีบริการน้ำมันเป็นการถาวรทั่วประเทศ

2.

ให้มีการออกฎหมายบังคับให้ผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุต้องตรวจวัดแอลกอฮอล์ทุกครั้ง

3.

มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อบริการประชาชน ที่ต้องการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในที่เกิดเหตุ

4.

ร่วมกับกรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการเมาไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย เดือนละ 1 ครั้ง

5.

สนับสนุนให้เกิดจังหวัดนำร่องเมาไม่ขับ เพื่อเป็นจังหวัดตัวอย่างในการบังคับใช้กฎหมายเมาไม่ขับ


เป้าหมายการดำเนินงาน ที่ 2

1.

มีรายการเหยื่อบริสุทธิ์ทางสถานีโทรทัศน์ทุกสัปดาห์

2.

มีการประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อที่เหมาะสมเป็นระยะๆ


เป้าหมายการดำเนินงาน ที่ 3

1.

เกิดชมรมเมาไม่ขับในสถานศึกษา จำนวน 10 แห่ง

2.

เกิดการรณรงค์เมาไม่ขับในองค์กรภาครัฐและเอกชน จำนวน 10 แห่ง

3.

มีเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับเกิดขึ้นใน 4 ภาค (เหนือ ใต้ กลาง อีสาน)


เป้าหมายการดำเนินงาน ที่ 4
1. มูลนิธิเมาไม่ขับจะมีสถานที่ทำการเป็นการถาวร
2. จะมีสต๊าฟประจำอย่างน้อย 10 คน


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101