กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบุรีรัมย์ รณรงค์ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัด

       เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบุรีรัมย์ รณรงค์ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดนัด ที่ผ่านมา

3 ม.ค. 62 / อ่าน 76

เครือข่ายเหยื่อมาแล้วขับ จังหวัดฉะเชิงเทรา รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ รณ ถนนเลี่ยงเมือง ต.บางตีนเป็ด

         วันที่ 2 มกราคม 2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อมาแล้วขับ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 10 คน รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ ร่วมตั้งด่านจังหวัด ณ ถนนเลี่ยงเมือง ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา 

2 ม.ค. 62 / อ่าน 61

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.นครพนม รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ สามแยกไฟแดงปฎิรูป

         เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม นำสมาชิกร่วมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้ถนน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร อส.สาธารณะสุข และแจกสื่อสติกเกอร์เมาไม่ขับ เพื่อให้ผู้ใช้ใช้ถนน มีสติ และระมัดระวัง ดื่มไม่ขับ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนท้าย คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง บริเวณ ด่านตรวจและจุดบริการประชาชน สามแยกไฟแดงบ้านปฏิรูป ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รายชื่อสมาชิกที่ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนมีดังนี้ นายธีรภัทร ธูปมงคล (ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับนครพนม) นาย มนูญศิลป์ บุตรกูล(ผู้พิการ) นางสาวผัน จันทุราง(ผู้พิการ) ด.ญ.สุปรียา ธูปมงคล(อาสาสมัครทำความดี)

2 ม.ค. 62 / อ่าน 50

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี รณรงค์ ปีใหม่ ปลอกภัย เมาไม่ขับ ณ จุดบริการประชาชนสามแยกท่าลี่

          นายวิรัตน์  สืบชาติ ประธานศูนย์ประสานงาน จังหวัดอุดรธานี นายวิเนตร โคตรรมณี อปพร. นายทวี พันธ์เทศ อปพร. นายบุญหลาย รักโคตร อปพร. พร้อมสมาชิกเครือข่ายเมาไม่ขับ ร่วมรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ “ปีใหม่ ปลอกภัย เมาไม่ขับ” ณ. จุดบริการประชาชนสามแยกท่าลี่ เทศบาลตำบลท่าลี่ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

1 ม.ค. 62 / อ่าน 78

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.นครพนม รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ จุดบริการประชาชนโพนสวรรค์

         เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม นำสมาชิกร่วมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้ถนน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร อส.สาธารณะสุข และแจกสื่อสติกเกอร์เมาไม่ขับ เพื่อให้ผู้ใช้ใช้ถนน มีสติ และระมัดระวัง ดื่มไม่ขับ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนท้าย คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง บริเวณ ด่านตรวจและจุดบริการประชาชน อำเภอโพนสวรรค์ รายชื่อสมาชิกที่ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนมีดังนี้ นายธีรภัทร ธูปมงคล (ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับนครพนม) นาย มนูญศิลป์ บุตรกูล(ผู้พิการ) นางสาวผัน จันทุราง(ผู้พิการ) ด.ญ.สุปรียา ธูปมงคล (อาสาทำความดี) ด.ญ.อริสา ธูปมงคล(อาสาสมัครทำความดี)

1 ม.ค. 62 / อ่าน 41

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.นครพนม รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ จุดบริการประชาชนท่าอุเทน

         เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม นำสมาชิกร่วมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้ถนน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร อส.สาธารณะสุข และแจกสื่อสติกเกอร์เมาไม่ขับ เพื่อให้ผู้ใช้ใช้ถนน มีสติ และระมัดระวัง ดื่มไม่ขับ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนท้าย คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง บริเงณ ด่านตรวจและจุดบริการประชาชน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รายชื่อสมาชิกที่ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนมีดังนี้ นายธีรภัทร ธูปมงคล (ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับนครพนม นาย มนูญศิลป์ บุตรกูล (ผู้พิการ) นางสาวผัน จันทุราง(ผู้พิการ) ด.ญ.สุปรียา ธูปมงคล (อาสาทำความดี) ด.ญ.อริสา ธูปมงคล (อาสาสมัครทำความดี)

1 ม.ค. 62 / อ่าน 13

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.กระบี่ รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาแล้วขับ จุดบริการประชาชน สภ.คลองท่อม

         เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกระบี่ รณรงค์ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ หน่วยบริการประชาชน สภ.คลองท่อม อำเภอคลองท่อม ที่ผ่านมา

1 ม.ค. 62 / อ่าน 13

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ จุดบริการ ตำบลเที่ยงแท้

        เมื่อวันที่ 30-31 ธันวาคม พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการ ตำบลเที่ยงแท้ ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 61 / อ่าน 35


หน้า 1 จาก 610, แสดง 8, จำนวน 4877 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101