กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครนายก ยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

         เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยสมาชิกฯ  ยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัด  เพื่อ ขอเสนอมาตรการลดความสูญเสียทางถนนเทศกาลสงกรานต์ปี 2566 เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

27 มี.ค. 66 / อ่าน 44

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพัทลุง ยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

        เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยสมาชิกฯ  ยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัด  เพื่อ ขอเสนอมาตรการลดความสูญเสียทางถนนเทศกาลสงกรานต์ปี 2566 เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

27 มี.ค. 66 / อ่าน 12

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองคาย ยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

         เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยสมาชิกฯ  ยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัด  เพื่อ ขอเสนอมาตรการลดความสูญเสียทางถนนเทศกาลสงกรานต์ปี 2566 เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

24 มี.ค. 66 / อ่าน 39

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสมุทราคร ยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

         เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดสมุทราคร พร้อมด้วยสมาชิกฯ  ยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัด  เพื่อ ขอเสนอมาตรการลดความสูญเสียทางถนนเทศกาลสงกรานต์ปี 2566 เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

24 มี.ค. 66 / อ่าน 36

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดฉะเชิงเทรา ยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

          เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยสมาชิกฯ  ยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัด  เพื่อ ขอเสนอมาตรการลดความสูญเสียทางถนนเทศกาลสงกรานต์ปี 2566 เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

24 มี.ค. 66 / อ่าน 40

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง รณรงค์เมาไม่ขับ และให้รถหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย บริเวณ ตลาดออมสิน และหน้าโรงพยาบาลลำปาง

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง รณรงค์เมาไม่ขับ และให้รถหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน เพื่อรำลึกถึงคุณหมอกระต่าย บริเวณ ตลาดออมสิน และหน้าโรงพยาบาลลำปาง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา

21 มี.ค. 66 / อ่าน 32

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ลงสำรวจ การสวมใส่หมวกกันน็อค ในเด็กปฐมวัย บริเวณ โรงเรียนวัดโพธิ์ (ราษฎร์ผดุลผล)เขตตลิ่งชัน

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ลงสำรวจ การสวมใส่หมวกกันน็อค ในเด็กปฐมวัย จำนวนนักเรียนที่สำรวจ 44 คน จำนวนที่ใส่หมวก 7 คน จำนวนที่ไม่ใส่หมวก 37 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6 เปอร์เซ็นต์ ของผู้สวมหมวกกันน็อค และคิดเป็นร้อยละ 83.3 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ไม่สวมใส่หมวกกันน็อค บริเวณ โรงเรียนวัดโพธิ์ (ราษฎร์ผดุลผล)เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 14.30-17.00 น. ที่ผ่านมา

15 มี.ค. 66 / อ่าน 15

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ลงสำรวจ การสวมใส่หมวกกันน็อค ในเด็กปฐมวัย บริเวณ โรงเรียนตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ลงสำรวจ การสวมใส่หมวกกันน็อค ในเด็กปฐมวัย จำนวนนักเรียนที่สำรวจ 40 คน จำนวนที่ใส่หมวก 2 คน จำนวนที่ไม่ใส่หมวก 38 คน คิดเป็นร้อยละ 5 เปอร์เซ็นต์ ของผู้สวมหมวกกันน็อค และคิดเป็นร้อยละ 95 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ไม่สวมใส่หมวกกันน็อค บริเวณ โรงเรียนตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 15.00-16.30 น. ที่ผ่านมา

14 มี.ค. 66 / อ่าน 33


หน้า 1 จาก 820, แสดง 8, จำนวน 6554 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101