กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการ รักษ์ทาง – รักถิ่น โรงเรียนบ้านวังชอง ต.ท่าพล

           เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการ รักษ์ทาง – รักถิ่น “ขับขี่ปลอดภัย ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนกับ ทช.” โดยถ่ายทอดความรู้สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน อย่างปลอดภัย".................

29 มิ.ย. 61 / อ่าน 31

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการค้ามนุษย์ บริเวณ พุทธอุทยานเพชบุระ ที่ผ่านมา

            เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ตามโครงการรวมพลังดเครือข่ายร่วมต้านการถูกล่อลวง พร้อมใจป้องกันปัญหาค้ามนุษย์ “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์” ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 400 คน จากภาคี เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประบาชน เวลา 09.00 น. บริเวณ พุทธอุทยานเพชบุระ ที่ผ่านมา

28 มิ.ย. 61 / อ่าน 28

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บางอ้อ

            เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บางอ้อ ที่ผ่านมา

27 มิ.ย. 61 / อ่าน 28

ผอ.หมวดบำรุงทางหลวงชนบทหล่มสัก ให้เกียรติมาเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายประสบการณ์จากผลกระทบของการเมาแล้วขับ

         เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2561 ท่านบุญนาค อิ่มจันทร์ ผอ.หมวดบำรุงทางหลวงชนบทหล่มสัก ให้เกียรติมาเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายประสบการณ์จากผลกระทบของการเมาแล้วขับที่ โรงเรียนบ้านวังซอง คะ (ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดเพชรบูรณ์) โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย

27 มิ.ย. 61 / อ่าน 28

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

            เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี ร่วมขบวนรณรงค์ร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน รณรงค์เมาไม่ขับ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด รณรงค์ป้องกันการเล่นฟุตบอลในสถานศึกษา แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน ในวันต่อต้านยาเสพติด บริเวณ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ที่ผ่านมา

26 มิ.ย. 61 / อ่าน 27

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ ณ โรงเรียนเมธีวุฒิกรลำพูน

          เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ความสูญซเสียจากอุบัติเหตุจราจร ให้นักเรียน นักศึกษา ตาม โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย บริเวณ โรงเรียนเมธีวุฒิกรลำพูน ที่ผ่านมา

25 มิ.ย. 61 / อ่าน 7

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอ่างทอง รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. ทวีโชคชัย

          เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอ่างทอง รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. ทวีโชคชัย

23 มิ.ย. 61 / อ่าน 10

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอ่างทอง รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีขนส่ง

          เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอ่างทอง รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีขนส่ง

22 มิ.ย. 61 / อ่าน 10


หน้า 1 จาก 562, แสดง 8, จำนวน 4492 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101