กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ถนนสุขสวัสดิ์

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ถนนสุขสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 31  สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 15.00 – 18.00 น. ที่ผ่านมา

31 ส.ค. 64 / อ่าน 73

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ อนุสวารีย์ บางเขน

         นางสาวฉวีวรรณ แซ่ก๊วย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ  รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ อนุสวารีย์ บางเขน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ที่ผ่านมา

30 ส.ค. 64 / อ่าน 79

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. กิมชุน ก.ม.3 ต.ตาดทอง อ.เมือง

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. กิมชุน ก.ม.3 ต.ตาดทอง อ.เมือง เมื่อวันที่ 30  สิงหาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา

30 ส.ค. 64 / อ่าน 68

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดน่าน รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ หน้าอำเภอภูเพียง

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดน่าน รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ หน้าอำเภอภูเพียง เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 – 16.00 น. ที่ผ่านมา

29 ส.ค. 64 / อ่าน 49

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ชุมชนวัดท่าพระ

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ  ชุมชนวัดท่าพระ เมื่อวันที่ 28  สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 16.00 - 18.00 น. ที่ผ่านมา

28 ส.ค. 64 / อ่าน 71

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 16.00 - 17.30  น.ที่ผ่านมา

28 ส.ค. 64 / อ่าน 10

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชลบุรี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัดเมืองพนัสนิคม

        สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชลบุรี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดนัดเมืองพนัสนิคม เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 16.00 - 18.00 น. ที่ผ่านมา

28 ส.ค. 64 / อ่าน 11

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดคลองถม

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดคลองถม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ที่ผ่านมา

27 ส.ค. 64 / อ่าน 55


หน้า 1 จาก 766, แสดง 8, จำนวน 6122 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101