กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดสดวัฒนาสามัคคี ตลาดอัศวิน ตลาดรอบเวียง

           สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดสดวัฒนาสามัคคี ตำบลต้นธงชัย ตลาดอัศวิน ตำบลสบตุ๋ย ตลาดรอบเวียง ตำบลสวนดอก เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 06.30  – 11.30 น. ที่ผ่านมา

28 พ.ค. 65 / อ่าน 57

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดสะพานใหม่ แขวงอนุสาวรีย์

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดสะพานใหม่ แขวงอนุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00  – 16.00 น. ที่ผ่านมา

21 พ.ค. 65 / อ่าน 32

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ หน้าสำนักงานขนส่ง ต.แวงน่าง อ.เมือง

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ หน้าสำนักงานขนส่ง ต.แวงน่าง อ.เมือง  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565  เวลา 12.00-13.00 น. ที่ผ่านมา

19 พ.ค. 65 / อ่าน 35

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนสุทธาวาส และถนนมหาราช

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนสุทธาวาส และถนนมหาราช  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565  เวลา 15.00-18.00 น. ที่ผ่านมา

17 พ.ค. 65 / อ่าน 37

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครสวรรค์ รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ วัดโคกเจริญ ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครสวรรค์  รณรงค์เมาไม่ขับโครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน ในงานพิธีบวช นาคหมู่ บูชาครูพ่อปู่ท้าวเวชสุวรรณ  บริเวณ วัดโคกเจริญ ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 – 17.00 น. ที่ผ่านมา

15 พ.ค. 65 / อ่าน 122

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฏร์ธานี รณรงค์เมาไม่ขับ งานประจำปี บริเวณ วัดโพธาวาส

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฏร์ธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน งานประจำปี บริเวณ วัดโพธาวาส เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2565  ที่ผ่านมา

14 พ.ค. 65 / อ่าน 24

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายภูมิสิทธ์ วังคีรี เปิดกิจกรรม ลดอุบัติเหตุทางถนน ข้ามทางม้าลายปลอดภัย ณ หน้าเทศบาลนคร นครราชสีมา

          เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2565 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัยโดย ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายภูมิสิทธ์ วังคีรีเป็นประธาน เปิดกิจกรรม ลดอุบัติเหตุทางถนน ข้ามทางม้าลายปลอดภัย ร่วมกับหน่วยงาน ปภ.แขวงการทาง ขนส่ง สาธารณสุขจังหวัด บริษัทกลาง เทศบาลนครนครราชสีมา ณ หน้าเทศบาลนคร นครราชสีมา

21 เม.ย. 65 / อ่าน 265

มูลนิธิเมาไม่ขับ ได้ลงเยี่ยมและให้กำลังใจและการปฏิบัติงาน ที่ศูนย์ซ่อมวีลแชร์ รถโยก รถเข็นจังหวัดนครนายก

          เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2565 ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ อาจารย์สุรสิทธิ์ ศิลปะงาม ได้ลงเยี่ยมและให้กำลังใจและการปฏิบัติงานตามแนวทางของมูลนิธิเมาไม่ขับ ที่ศูนย์ซ่อมวีลแชร์ รถโยก รถเข็นจังหวัดนครนายก

19 เม.ย. 65 / อ่าน 212


หน้า 1 จาก 794, แสดง 8, จำนวน 6349 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101