สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
18 ม.ค. 63 20  2,669 
17 ม.ค. 63 33  3,128 
16 ม.ค. 63 42  2,960 
15 ม.ค. 63 52  2,844 
14 ม.ค. 63 53  2,978 
13 ม.ค. 63 56  3,744 
12 ม.ค. 63 24  2,621 
11 ม.ค. 63 21  2,663 
10 ม.ค. 63 50  3,074 
9 ม.ค. 63 45  2,836 
8 ม.ค. 63 43  3,003 
7 ม.ค. 63 45  3,021 
6 ม.ค. 63 69  3,193 
5 ม.ค. 63 16  2,467 
4 ม.ค. 63 19  2,400 
3 ม.ค. 63 57  3,158 
2 ม.ค. 63 45  3,161 
1 ม.ค. 63 55  4,178 

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101