สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
24 ม.ค. 64 25  2,571 
23 ม.ค. 64 29  2,490 
22 ม.ค. 64 43  2,856 
21 ม.ค. 64 37  2,845 
20 ม.ค. 64 48  2,571 
19 ม.ค. 64 46  2,868 
18 ม.ค. 64 47  3,235 
17 ม.ค. 64 30  2,397 
16 ม.ค. 64 31  2,446 
15 ม.ค. 64 34  2,678 
14 ม.ค. 64 33  2,621 
13 ม.ค. 64 43  2,421 
12 ม.ค. 64 40  2,637 
11 ม.ค. 64 46  3,053 
10 ม.ค. 64 20  2,265 
9 ม.ค. 64 26  2,237 
8 ม.ค. 64 46  2,573 
7 ม.ค. 64 46  2,484 
6 ม.ค. 64 33  2,329 
5 ม.ค. 64 35  2,406 
4 ม.ค. 64 22  3,050 
3 ม.ค. 64 40  2,613 
2 ม.ค. 64 44  2,818 
1 ม.ค. 64 80  4,506 

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101