สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ



ปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
16 ก.ย. 63 65  2,901 
15 ก.ย. 63 50  2,846 
14 ก.ย. 63 41  3,314 
13 ก.ย. 63 17  2,522 
12 ก.ย. 63 18  2,631 
11 ก.ย. 63 47  2,925 
10 ก.ย. 63 44  2,870 
9 ก.ย. 63 40  2,888 
8 ก.ย. 63 88  3,141 
7 ก.ย. 63 24  2,692 
6 ก.ย. 63 28  2,608 
5 ก.ย. 63 31  2,568 
4 ก.ย. 63 27  2,718 
3 ก.ย. 63 51  3,322 
2 ก.ย. 63 48  3,218 
1 ก.ย. 63 45  3,135 
31 ส.ค. 63 69  3,713 
30 ส.ค. 63 28  2,769 
29 ส.ค. 63 24  2,808 
28 ส.ค. 63 36  2,938 
27 ส.ค. 63 38  2,947 
26 ส.ค. 63 47  2,959 
25 ส.ค. 63 43  2,824 
24 ส.ค. 63 66  3,281 
23 ส.ค. 63 17  2,402 
22 ส.ค. 63 17  2,473 
21 ส.ค. 63 27  2,839 
20 ส.ค. 63 26  2,806 
19 ส.ค. 63 38  2,762 
18 ส.ค. 63 36  2,709 

หน้า 1 จาก 9, แสดง 30, จำนวน 260 รายการ

ความคืบหน้าคดีดัง



QR Code DDD Line
ddd025750101