สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
23 ม.ค. 62 42  3,084 
22 ม.ค. 62 35  2,814 
21 ม.ค. 62 65  3,459 
20 ม.ค. 62 35  2,744 
19 ม.ค. 62 23  2,694 
18 ม.ค. 62 41  3,118 
17 ม.ค. 62 31  3,008 
16 ม.ค. 62 27  3,126 
15 ม.ค. 62 51  2,970 
14 ม.ค. 62 57  3,584 
13 ม.ค. 62 44  3,098 
12 ม.ค. 62 36  2,852 
11 ม.ค. 62 46  2,922 
10 ม.ค. 62 44  2,913 
9 ม.ค. 62 43  2,659 
8 ม.ค. 62 42  2,687 
7 ม.ค. 62 40  3,081 
6 ม.ค. 62 34  2,263 
5 ม.ค. 62 16  2,253 
4 ม.ค. 62 42  2,736 
3 ม.ค. 62 64  2,952 
2 ม.ค. 62 119  3,844 
1 ม.ค. 62 106  4,190 

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101