เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ ณ มหาวิทยาลัยสารพัดช่าง

7 กันยายน 60 / อ่าน : 238

         เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2560 น.ส.ญาติมา ทะวาย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อหมวกนิรภัยป้องกันภัยบนท้องถนน ให้กับ นักเรียน นักศึกษา จำนวน 150 คน ณ มหาวิทยาลัยสารพัดช่าง จ.สุราษฎร์ธานี 


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101