เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการวิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 ที่ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลช มหานาค

13 พฤศจิกายน 60 / อ่าน : 332

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการวิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2564. ที่ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลช มหานาค ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2560 จัดโดย กรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101