เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์สงกรานต์ ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ งานสรงน้ำพระ วัดสระแก้ว อ.เมือง

16 เมษายน 62 / อ่าน : 107

          เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์สงกรานต์ ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ งานสรงน้ำพระ วัดสระแก้ว อ.เมือง ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101