เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงราย รณรงค์สงกรานต์ ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

14 เมษายน 62 / อ่าน : 83

         เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงราย รณรงค์สงกรานต์ ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101