เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย รณรงค์เมาไม่ขับ โรงเรียนชุมชนหนองหิน

13 มิถุนายน 62 / อ่าน : 128

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ร่วมกับธนาคารธนชาต การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR) การจ้างงานตามมาตรา 35 น.ส พิกุล จันทร์สุข น.ส จันทร์เพ็ญ. ชัยอาจ. และนางชาลิดา สมอินทร์ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์แจกสติ๊กเกอร์เพื่อลดอุบติเหตุบนท้องถนนสถานที่โรงเรียนชุมชนหนองหิน เริ่มเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101