เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัดการกีฬาแห่งประเทศไทย

29 ธันวาคม 62 / อ่าน : 200

         เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2562 นายนพดล วรรณบวร สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดนัดการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101