เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดฝั่งโขงดอนเมือง ตลาดใหม่ดอนเมือง

14 มีนาคม 63 / อ่าน : 313

         เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดฝั่งโขงดอนเมือง ตลาดใหม่ดอนเมือง ถนนประชาอุทิศดอนเมือง สี่แยกศิริสุข  ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101