มูลนิธิเมาไม่ขับ จัดการอบรมโครงการผู้นำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานกรุงธน

12 กรกฎาคม 63 / อ่าน : 78

          วันที่ 11 -12 กรกฎาคม 2563 มูลนิธิเมาไม่ขับ จัดการอบรมโครงการผู้นำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ปฏิบัติงานลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของมูลนิธิเมาไม่ขับในการพัฒนาผู้นำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับให้มีศักยภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในสังคมไทย ห้องเจ้าพระยาเทอเรซ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานกรุงธน ฝั่งบางพลัด กรุงเทพฯ


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101