เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดสด โนนสะอาด

20 กรกฎาคม 63 / อ่าน : 42

           เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายวิรัตน์ สืบชาติ ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี พร้อมสมาชิก ออกรณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกแผ่นพับ สติกเกอร์ เมาไม่ขับ ให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดสด โนนสะอาด เพื่อหู้ที่ แวะมาจับจ่ายซื้อของที่ และพ่อค้า แม่ขายให้ตระหนักถึงผลจากการดื่มแอลกอฮอล์ แล้วเกิดอุบัติเหตุทางถนน ส่งผมให้เกิความพิการ หรือเสียชีวิต ณ ตลาดสดโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101