เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท.เทพารักษ์

19 กันยายน 63 / อ่าน : 27

          เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 นางสาวฉวีวรรณ แซ่ก๊วย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. เทพารักษ์ เวลา 09.00 – 12.00  น. ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101