กำลังใจ..จากเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ มูลนิธิเมาไม่ขับ

3 กุมภาพันธ์ 64 / อ่าน : 2,083

 

กำลังใจ..จากเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ มูลนิธิเมาไม่ขับ

รายชื่อเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ (ในคลิป) 
1.เจษฎา แย้มสบาย เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับกรุงเทพมหานคร 
2.ชัยยุทธ ศรีเกษร เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับปทุมธานี 
3.อิสรา เพิกแย้ม เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับนนทบุรี 
4.เสาวลักษณ์ พวงเงิน เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับกรุงเทพมหานคร 
5.สุกัญญา พันธุ์ดงยาง เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับกรุงเทพมหานคร 
6.มนต์ชัย ตั้งธัชชัย เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับนนทบุรี 
7.วันวิมล ศิริทรัพย์พกิจ เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับกรุงเทพมหานคร 
8.ประศม สุขแสวง เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับนครปฐม 
9.ลักขณา สีภา เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับอุทัยธานี 
10.รจนา  ศิริวัฒนา เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับกรุงเทพมหานคร 
11.ราชาวดี ใจหงิม เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับกรุงเทพมหานคร 
12.พงศกร ศรีภิรมย์ นักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทย 
13.สิรดนัย ชัยบุตร นักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลเยาวชนทีมชาติไทย 
14.กฤตยชญ์ แก้วกำมา นักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทย 
15.ลิขิต เลาหะคุณากร เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับกรุงเทพมหานคร 
16.อุษา นิลวิเศษ เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับกรุงเทพมหานคร

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101