เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกาญจนบุรี ส่งหนังสือ ในที่ประชุมอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5

17 มิถุนายน 64 / อ่าน : 97

         เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกาญจนบุรี ส่งหนังสือที่ได้รับมอบหมาย จากมูลนิธิเมาไม่ขับ  ในที่ประชุมอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดกาญจนบุรี ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดกาญจนบุรี


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101