ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบึงกาฬ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเพื่อไปยื่นหนังสื่อต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

17 มิถุนายน 64 / อ่าน : 52

         เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นางผ่องศรี โพธิเสน ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบึงกาฬ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เพื่อไปยื่นหนังสื่อต่อผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เพื่อกระตุ้นให้เกิดนโยบายความปลอดภัยบนท้องถนนและเป็นการอำนวยความยุติธรรมเบี้องต้นให้เหยื่อผู้สูญเสียบนท้องถนน


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101