เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด

18 มิถุนายน 64 / อ่าน : 58

           เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายธีรภัทร ธูปมงคล ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด  เพื่อไปยื่นหนังสื่อต่อผู้ว่าราชการ จังหวัดนครพนม เพื่อกระตุ้นให้เกิดนโยบายความปลอดภัยบนท้องถนน และเป็นการอำนวยความยุติธรรมเบี้องต้นให้เหยื่อผู้สูญเสียบนท้องถนน


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101