ข่าวเหยื่อเมาแล้วขับระดมสมองเสนอนโยบายพรรคการเมืองลดตาย-เจ็บ วาระชาติ

27 มีนาคม 66 / อ่าน : 747

เหยื่อเมาแล้วขับระดมสมอง 

เสนอนโยบายพรรคการเมือง ลดตาย - เจ็บ วาระชาติ

 

นายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า

          มูลนิธิเมาไม่ขับ ได้ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมlสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมผู้นำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสู่ยุทธศาสตร์ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน วันที่ 1-2 เมษายน 2566 ณ ห้องเจ้าพระยาเทอเรซ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานกรุงธน ฝั่งบางพลัด กรุงเทพฯ โดยมีประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจากทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ประเด็นสำคัญในการประชุม คือการระดมสมองของเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจากทั่วประเทศ ในฐานะที่เป็นผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งเน้นไปที่ข้อเสนอที่จะส่งให้พรรคการเมืองที่เสนอตัวให้ประชาชนเลือก เพื่อจะเข้าไปบริหารประเทศในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 จากการติดตามข่าวสารของทุกพรรคการเมือง ยังไม่เห็นมีพรรคการเมืองใดประกาศนโยบายลดความสูญเสียทางถนนอย่างเป็นรูปธรรมเลย แม้แต่พรรคเดียว มีแต่นโยบายลด แลก แจก แถม เป็นหลัก เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จึงระดมความคิดจากเหยื่อผู้สูญเสีย เสนอเป็นนโยบายให้พรรคการเมืองที่เสนอตัวให้ประชาชนตัดสินใจนำไปพิจารณา โดยข้อเสนอทางเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ มูลนิธิเมาไม่ขับจะรวบรวมส่งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังพรรคการเมืองต่าง ๆ พร้อมทั้งขอให้พรรคการเมืองที่ได้รับหนังสือจากเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ มูลนิธิเมาไม่ขับตอบมาเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ถ้าได้รับเลือกตั้งจะดำเนินนโยบายลดความสูญเสียทางถนนอย่างไร ใช้เวลาเท่าไหร่ ใช้งบประมาณเท่าไหร่

 

 ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า

        ประเทศไทยมีคนตายจากอุบัติเหตุทางถนนปีละกว่า 2 หมื่นคน บาดเจ็บ 1 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมกว่า 5 แสนล้านบาท คนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เป็นคนหนุ่มสาว เป็นคนวัยทำงาน ถ้าผู้ที่จะมาบริหารประเทศในอนาคตมองไม่เห็นปัญหา ประเทศไทยต้องเจอกับวิกฤติการขาดแคลนแรงงานวัยทำงานในอนาคตอย่างแน่นอน ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับกล่าว

 

 

 


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101