เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการเป็นเหยื่อเมาแล้วขับ ที่โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่

3 เมษายน 67 / อ่าน : 72

             เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการเป็นเหยื่อเมาแล้วขับ ให้กับคณะกรรมการชุมชนและอสม.เขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ในการฝึกอบรม"ผู้นำชุมชนคนหาดใหญ่ ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร" นวัตกรรมลดอุบัติเหตุจราจร โครงการพัฒนานครหาดใหญ่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ที่โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101