เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสตูล เข้าร่วมงานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567

5 เมษายน 67 / อ่าน : 108

             เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสตูล เข้าร่วมงานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 และกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสตูล


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101