จังหวัดกาญจนบุรี ปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ณ โรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรี ตำบลบ้านเหนือ

10 เมษายน 67 / อ่าน : 103

            วันที่ 10 เมษายน พ.ศ2567  เวลา 15.00 น. ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567  พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 โดยร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา) เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยขบวนรณรงค์ และมีนายชำนาญ แตงจุด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน ภายใต้ชื่อการรณรงค์ว่า "ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ" ราชการ ณ โรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรี ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101