เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567

9 เมษายน 67 / อ่าน : 110

           เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนราธิวาส กับโตโยต้ามอเตอร์  ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางท้องถนน 7 วัน อันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 จังหวัดนราธิวาส วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 ืเวลา 16.30 น. โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี ณ จุดตรวจปลักปลา เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แขวงทางหลวง ตำรวจภูธรจังหวัด อปพร. ตำรวจการท่องเที่ยวจังหวัด ยุติธรรมจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อลดอุบัติให้เท่ากับศูนย์ ในทุกพื้นที่ เวลา 09.00- 16.00 น.


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101