เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมเปิดงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน บริเวณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

10 เมษายน 67 / อ่าน : 99

            เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมเปิดงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน ปล่อยขบวนแถวรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 บริเวณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ตำบลในเมือง อำแภอเมือง


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101