เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 บริเวณ แขวงทางหลวงนครพนม

10 เมษายน 67 / อ่าน : 96

             เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567 นายธีรภัทร ธูปมงคล ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดนครพนม นำสมาชิกเหยื่อเมาแล้วขับร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 จังหวัดนครพนม นายธีรภัทร ธูปมงคล นางสาวอ้อย โกมล นางสาวศินีปภาดา บุญเลิศ นายจิรพงศ์ คำลือ นายเกื้ออนันต์ คานสี สมาชิกเหยื่อ นายมนูญศิลป์ บุตรกูล นางสาวปราชถนา ซืมกลาง นางสาวบุญภา ช่างจินตะโสภณ รณรงค์พูดคุยประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับและการใช้ชีวิตวิถีใหม่สวมหน้ากากอนามัยปลอดภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนนและรณรงค์ให้หยุดรถเมื่อมีคนข้ามทางม้าลายเพื่อลดอุบัติเหตุและลดการสูญเสียและพิการ และร่วมเปิดด่านรณรงค์สงกรานต์ ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุบริเวณหน้าแขวงทางหลวงนครพนม บ้านดอนย่านาง ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม และ ประธานพิธีเปิดงาน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (ท่านวันชัย จันพร) และกล่าวเปิดเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 จังหวัดนครพนม และขอขอบคุณทีมส่วนกลางเมาไม่ขับที่ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน บริเวณ แขวงทางหลวงนครพนม บ้านดอนย่านาง ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101