เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมเปิดงานรณรงค์ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2567

9 เมษายน 67 / อ่าน : 86

              เมื่อวันที่  9  เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมเปิดงานรณรงค์ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2567  บริเวณโดมหน้าวิทยาลัยเทคนิค อุทัยธานี  โดย นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เวลา 08.00 – 12.00 น.


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101