นายภัทรพันธ์ุ กฤษณา ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เยี่ยมสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธนี บริเวณ จุดบริการประชาชน อบต.โพนงาม

10 เมษายน 67 / อ่าน : 91

            เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567 นายภัทรพันธ์ุ กฤษณา ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ ได้ลงมาเยี่ยมสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธนี บริเวณ จุดบริการประชาชน อบต.โพนงาม


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101