สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
1 มี.ค. 63 25  3,039 
29 ก.พ. 63 32  2,912 
28 ก.พ. 63 56  3,194 
27 ก.พ. 63 40  2,905 
26 ก.พ. 63 46  3,053 
25 ก.พ. 63 53  3,172 
24 ก.พ. 63 64  3,763 
23 ก.พ. 63 19  2,853 
22 ก.พ. 63 21  2,842 
21 ก.พ. 63 58  3,220 
20 ก.พ. 63 50  3,002 
19 ก.พ. 63 49  3,200 
18 ก.พ. 63 66  3,370 
17 ก.พ. 63 73  3,634 
16 ก.พ. 63 37  3,098 
15 ก.พ. 63 17  3,045 
14 ก.พ. 63 41  3,153 
13 ก.พ. 63 55  3,194 
12 ก.พ. 63 40  3,030 
11 ก.พ. 63 71  3,529 
10 ก.พ. 63 20  2,836 
9 ก.พ. 63 15  2,752 
8 ก.พ. 63 32  2,866 
7 ก.พ. 63 45  3,395 
6 ก.พ. 63 47  3,145 
5 ก.พ. 63 42  3,000 
4 ก.พ. 63 61  3,205 
3 ก.พ. 63 67  3,715 
2 ก.พ. 63 25  2,947 
1 ก.พ. 63 22  2,925 

หน้า 9 จาก 11, แสดง 30, จำนวน 301 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101