สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
17 มี.ค. 60 56  2,729 
16 มี.ค. 60 44  2,928 
15 มี.ค. 60 56  2,973 
14 มี.ค. 60 55  3,019 
13 มี.ค. 60 56  3,503 
12 มี.ค. 60 26  2,648 
11 มี.ค. 60 30  2,593 
10 มี.ค. 60 53  3,225 
9 มี.ค. 60 51  3,314 
8 มี.ค. 60 56  3,045 
7 มี.ค. 60 66  3,186 
6 มี.ค. 60 31  3,381 
5 มี.ค. 60 27  2,620 
4 มี.ค. 60 29  2,888 
3 มี.ค. 60 41  3,404 
2 มี.ค. 60 41  3,294 
1 มี.ค. 60 57  3,203 
28 ก.พ. 60 45  3,117 
27 ก.พ. 60 64  3,517 
26 ก.พ. 60 19  2,704 
25 ก.พ. 60 25  2,686 
24 ก.พ. 60 48  2,934 
23 ก.พ. 60 32  2,871 
22 ก.พ. 60 48  2,844 
21 ก.พ. 60 48  2,972 
20 ก.พ. 60 66  3,709 
19 ก.พ. 60 39  2,804 
18 ก.พ. 60 27  2,590 
17 ก.พ. 60 65  3,099 
16 ก.พ. 60 53  2,878 

หน้า 9 จาก 11, แสดง 30, จำนวน 316 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101