สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
25 มี.ค. 61 33  2,352 
24 มี.ค. 61 31  2,319 
23 มี.ค. 61 39  2,732 
22 มี.ค. 61 57  2,735 
21 มี.ค. 61 46  2,672 
20 มี.ค. 61 62  3,019 
19 มี.ค. 61 85  3,462 
18 มี.ค. 61 30  2,573 
17 มี.ค. 61 33  2,489 
16 มี.ค. 61 38  2,771 
15 มี.ค. 61 32  2,774 
14 มี.ค. 61 44  2,728 
13 มี.ค. 61 46  2,922 
12 มี.ค. 61 43  1,585 
11 มี.ค. 61 27  2,573 
10 มี.ค. 61 28  2,331 
9 มี.ค. 61 41  2,935 
8 มี.ค. 61 51  2,922 
7 มี.ค. 61 62  3,082 
6 มี.ค. 61 55  3,151 
5 มี.ค. 61 54  3,575 
4 มี.ค. 61 28  2,788 
3 มี.ค. 61 28  2,643 
2 มี.ค. 61 56  3,197 
1 มี.ค. 61 23  2,474 
28 ก.พ. 61 48  2,892 
27 ก.พ. 61 42  3,038 
26 ก.พ. 61 56  3,401 
25 ก.พ. 61 35  2,640 
24 ก.พ. 61 24  2,500 

หน้า 9 จาก 11, แสดง 30, จำนวน 324 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101