เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการ รักษ์ทาง – รักถิ่น โรงเรียนบ้านวังชอง ต.ท่าพล

29 มิถุนายน 61 / อ่าน : 482

            เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการ รักษ์ทาง – รักถิ่น “ขับขี่ปลอดภัย ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนกับ ทช.” โดยถ่ายทอดความรู้สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน อย่างปลอดภัย แก่ผู้ปกครองและนักเรียนตั้งแต่เยาว์วัย และชุมชน ซึ่งเป็นการยกระดับ คุณภาพชีวิต เด็กนักเรียน ในพื้นที่ให้เกิดความเชื่อมั่นในความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร และการมีส่วนร่วมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ภาคประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านวังชอง ต.ท่าพล อ.เมือง ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101