เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณปั้มน้ำมัน ปตท.ตำบลหนองบีก

17 เมษายน 62 / อ่าน : 541

           นายธีรภัทร ธูปมงคล ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดนครพนม วันที่ 17 เมษายน 2562 นำสมาชิกเหยื่อร่วมรณรงค์เมาไม่ขับและถือป้ายรณรงค์พร้อมแจกสื่อสติกเกอร์เมาไม่ขับให้กับผู้ที่มาเติมน้ำมัน บริเวณปั้มน้ำมัน ปตท.ตำบลหนองบีก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยเอาประสบการณ์จากการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร แล้วเกิดความพิการมาเป็นแบบอย่างให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนนได้ตระหนักถึงโทษและผลกระทบจากการเมาแล้วขับ ในช่วง 7 วันอันตราย โดยมีรายชื่อดังนี้ 1.นายธีรภัทร ธูปมงคล ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.นครพนม นำสมาชิกเหยื่อร่วมรณรงค์ 2.นางสาว อ้อย โกมล เลขานุการเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.นครพนม กำกับดูแลสมาชิกที่ร่วมรณรงค์ 3.ร.อ. สิทธิชัย ธนาคุณ สมาชิกเหยื่อ อาสาทำความดี 4.นาย จิระพงษ์ คำลือ สมาชิกเหยือ อาสาทำความดี 5.นาย มนูญศิลป์ บุตรกูล สมาชิกเหยื่อ อาสาทำความดี 6.ด.ญ. อริสา ธูปมงคล อาสาทำความดี


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101