เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี รณรงค์ เมาไม่ขับ บริเวณ บขส. จังหวัด

17 พฤษภาคม 62 / อ่าน : 388

          เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 นางสาวญาติมา ทะวาย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี นำทีมงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี รณรงค์ เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ บขส. จังหวัด ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101