เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ แฟลตตำรวจตรงตลาดนัดลุงเล็ก

11 พฤษภาคม 62 / อ่าน : 200

          เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ประธานเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร คุณฉวีวรรณ แซ่ก๊วย รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ แฟลตตำรวจตรงตลาดนัดลุงเล็ก ถนนรามอินทราแยก21 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101