เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดถนนคนเดิน อ.เมือง

27 กันยายน 63 / อ่าน : 448

          เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ ตลาดถนนคนเดิน อ.เมือง ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101