เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ชุมชนบ้านท่าระบาด ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี

20 กันยายน 63 / อ่าน : 419

         เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ ชุมชนบ้านท่าระบาด ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101