เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสระบุรี รณรงค์เมาไม่ขับ ปีใหม่ชีวิตวิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย บริเวณ จุดบริการศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

4 มกราคม 64 / อ่าน : 89

         เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง 4 มกราคม 2564  สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสระบุรี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการปีใหม่ชีวิตวิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย-มีสติไม่ประมาท ปลอดโควิด 19 – ปลอดอุบัติเหตุทางถนน   แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ จุดบริการศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101