รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายภูมิสิทธ์ วังคีรี เปิดกิจกรรม ลดอุบัติเหตุทางถนน ข้ามทางม้าลายปลอดภัย ณ หน้าเทศบาลนคร นครราชสีมา

21 เมษายน 65 / อ่าน : 853

         เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2565 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัยโดย ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายภูมิสิทธ์ วังคีรีเป็นประธาน เปิดกิจกรรม ลดอุบัติเหตุทางถนน ข้ามทางม้าลายปลอดภัย ร่วมกับหน่วยงาน ปภ.แขวงการทาง ขนส่ง สาธารณสุขจังหวัด บริษัทกลาง เทศบาลนครนครราชสีมา ณ หน้าเทศบาลนคร นครราชสีมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101