สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
30 ส.ค. 64 33  1,996 
29 ส.ค. 64 17  1,538 
28 ส.ค. 64 11  1,397 
27 ส.ค. 64 27  1,688 
26 ส.ค. 64 19  1,772 
25 ส.ค. 64 18  1,702 
24 ส.ค. 64 29  1,732 
23 ส.ค. 64 43  1,975 
22 ส.ค. 64 14  1,435 
21 ส.ค. 64 13  1,688 
20 ส.ค. 64 29  1,824 
19 ส.ค. 64 20  1,662 
18 ส.ค. 64 30  1,643 
17 ส.ค. 64 32  1,736 
16 ส.ค. 64 27  1,750 
15 ส.ค. 64 10  1,250 
14 ส.ค. 64 1,400 
13 ส.ค. 64 31  1,823 
12 ส.ค. 64 18  1,398 
11 ส.ค. 64 21  1,785 
10 ส.ค. 64 29  1,653 
9 ส.ค. 64 33  1,883 
8 ส.ค. 64 18  1,413 
7 ส.ค. 64 15  1,378 
6 ส.ค. 64 20  1,637 
5 ส.ค. 64 16  1,669 
4 ส.ค. 64 28  1,670 
3 ส.ค. 64 37  1,727 
2 ส.ค. 64 40  1,977 
1 ส.ค. 64 12  1,422 

หน้า 4 จาก 12, แสดง 30, จำนวน 332 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101