สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
31 ก.ค. 64 1,499 
30 ก.ค. 64 30  1,555 
29 ก.ค. 64 29  1,140 
28 ก.ค. 64 11  1,269 
27 ก.ค. 64 31  1,617 
26 ก.ค. 64 11  1,339 
25 ก.ค. 64 15  1,137 
24 ก.ค. 64 10  1,309 
23 ก.ค. 64 26  1,791 
22 ก.ค. 64 21  1,640 
21 ก.ค. 64 24  1,706 
20 ก.ค. 64 39  1,760 
19 ก.ค. 64 42  1,916 
18 ก.ค. 64 19  1,587 
17 ก.ค. 64 14  1,592 
16 ก.ค. 64 21  1,746 
15 ก.ค. 64 32  1,771 
14 ก.ค. 64 27  1,800 
13 ก.ค. 64 45  1,670 
12 ก.ค. 64 41  2,039 
11 ก.ค. 64 16  1,482 
10 ก.ค. 64 23  1,701 
9 ก.ค. 64 43  2,149 
8 ก.ค. 64 24  1,909 
7 ก.ค. 64 37  2,003 
6 ก.ค. 64 42  2,021 
5 ก.ค. 64 48  2,371 
4 ก.ค. 64 17  1,979 
3 ก.ค. 64 17  1,968 
2 ก.ค. 64 39  2,536 

หน้า 5 จาก 12, แสดง 30, จำนวน 332 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101