สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
1 ก.ค. 64 37  2,324 
30 มิ.ย. 64 48  2,327 
29 มิ.ย. 64 36  2,239 
28 มิ.ย. 64 45  2,561 
27 มิ.ย. 64 26  2,024 
26 มิ.ย. 64 28  1,905 
25 มิ.ย. 64 30  2,260 
24 มิ.ย. 64 33  2,156 
23 มิ.ย. 64 36  2,332 
22 มิ.ย. 64 38  2,308 
21 มิ.ย. 64 50  2,574 
20 มิ.ย. 64 23  2,166 
19 มิ.ย. 64 14  2,044 
18 มิ.ย. 64 32  2,299 
17 มิ.ย. 64 42  2,226 
16 มิ.ย. 64 40  2,235 
15 มิ.ย. 64 49  2,166 
14 มิ.ย. 64 41  2,382 
13 มิ.ย. 64 18  1,820 
12 มิ.ย. 64 17  1,766 
11 มิ.ย. 64 40  2,142 
10 มิ.ย. 64 32  2,039 
9 มิ.ย. 64 48  2,100 
8 มิ.ย. 64 45  2,103 
7 มิ.ย. 64 42  2,497 
6 มิ.ย. 64 18  1,996 
5 มิ.ย. 64 18  1,911 
4 มิ.ย. 64 48  2,526 
3 มิ.ย. 64 19  1,943 
2 มิ.ย. 64 38  2,403 

หน้า 6 จาก 12, แสดง 30, จำนวน 332 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101