สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
1 มิ.ย. 64 52  2,429 
31 พ.ค. 64 55  2,631 
30 พ.ค. 64 21  1,918 
29 พ.ค. 64 21  1,898 
28 พ.ค. 64 48  2,364 
27 พ.ค. 64 31  2,303 
26 พ.ค. 64 22  1,651 
25 พ.ค. 64 47  2,125 
24 พ.ค. 64 62  2,384 
23 พ.ค. 64 17  1,929 
22 พ.ค. 64 18  2,087 
21 พ.ค. 64 48  2,293 
20 พ.ค. 64 40  2,137 
19 พ.ค. 64 38  2,145 
18 พ.ค. 64 48  2,141 
17 พ.ค. 64 42  2,418 
16 พ.ค. 64 17  1,820 
15 พ.ค. 64 17  1,708 
14 พ.ค. 64 43  2,100 
13 พ.ค. 64 45  2,044 
12 พ.ค. 64 37  2,094 
11 พ.ค. 64 48  2,334 
10 พ.ค. 64 37  1,982 
9 พ.ค. 64 19  1,758 
8 พ.ค. 64 20  1,547 
7 พ.ค. 64 39  2,088 
6 พ.ค. 64 40  2,001 
5 พ.ค. 64 53  2,020 
4 พ.ค. 64 19  1,558 
3 พ.ค. 64 21  2,232 

หน้า 7 จาก 12, แสดง 30, จำนวน 332 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101