กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัด นครราชสีมา ยื่นหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องการบังคับใช้กฎหมายเมาไม่ขับอย่างจริงจัง ที่ ฮุก31

          เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัด นครราชสีมา ยื่นหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องการบังคับใช้กฎหมายเมาไม่ขับอย่างจริงจัง และการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี  ที่ ฮุก31. เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

11 เม.ย. 65 / อ่าน 194

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดยโสธร ยื่นหนังสือให้กับท่านรองผู้ว่าราชจังหวัดยโสธร ณ ถนนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเดิด

          เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดยโสธร ยื่นหนังสือให้กับท่านรองผู้ว่าราชจังหวัดยโสธร เรื่องการบังคับใช้กฎหมายเมาไม่ขับอย่างจริงจัง และการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี  ในงานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์7วันอันตราย ณ ถนนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

11 เม.ย. 65 / อ่าน 196

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดภูเก็ต รณรงค์สงกรานต์ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดบริการประชาชน เทศบาลนครภูเก็ต

           สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดภูเก็ต รณรงค์สงกรานต์ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชน เทศบาลนครภูเก็ต เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

11 เม.ย. 65 / อ่าน 196

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพัทลุง รณรงค์สงกรานต์ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดบริการประชาชน เทศบาลตำบลพนางตุง อ.ควนขนุน

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพัทลุง รณรงค์สงกรานต์ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชน เทศบาลตำบลพนางตุง อ.ควนขนุน เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

11 เม.ย. 65 / อ่าน 137

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จุดบริการประชาชน แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

            วันที่ 11 เมษายน .2565 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จุดบริการประชาชน แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 โดยมี นายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดศูนย์ฯ  และทีมงานส่วนกลางมูลนิธิเมาไม่ขับที่ลงมาเยี่ยม

11 เม.ย. 65 / อ่าน 139

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเลย รณรงค์สงกรานต์ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดบริการประชาชน สภ.หนองหิน

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเลย รณรงค์สงกรานต์ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชน สภ.หนองหิน เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

11 เม.ย. 65 / อ่าน 116

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดขอนแก่น รณรงค์สงกรานต์ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดบริการประชาชนพระยืน

         วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2565 นางกองสิน คุณทะวงษ์ นางหนูจันทร์ ป่าสนธิ์ คุณจารุวรรณ รื่นวงษา นายสุพจน์ หมื่นอภัยเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดขอนแก่น. ร่วมรณรงค์ และส่งเสริมความปลอดภัย บนท้องถนน ในช่วงสงกรานต์ 7 วันอันตราย และร่วมเปิดด่านตรวจ ให้บริการประชาชน ที่หน้าว่าการอำเภอพระยืน ......

10 เม.ย. 65 / อ่าน 204

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพทมหานคร รณรงค์สงกรานต์ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. บางพลู

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพทมหานคร รณรงค์สงกรานต์ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. บางพลู  เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 11.00 – 13.00 น. ที่ผ่านมา

10 เม.ย. 65 / อ่าน 176


หน้า 17 จาก 804, แสดง 8, จำนวน 6431 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101