กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ โรงพยาบาลธัญบุรี

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ โรงพยาบาลธัญบุรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ผ่านมา

31 มี.ค. 65 / อ่าน 118

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพทมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริกการปั้มน้ำมัน ปตท. บางบอนและชุมชนท่าพระ

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพทมหานคร นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริกการปั้มน้ำมัน ปตท. บางบอนและชุมชนท่าพระ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

28 มี.ค. 65 / อ่าน 126

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ อุทยานสวรรค์วิมานพญาแถน

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ อุทยานสวรรค์วิมานพญาแถน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

27 มี.ค. 65 / อ่าน 135

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพทมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพทมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 15.30 -18.00 น. ที่ผ่านมา

27 มี.ค. 65 / อ่าน 121

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชลบุรี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดทุ่งกราด ตลาดหาองค้อ เทศบาลศรีราชา

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชลบุรี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดทุ่งกราด ตลาดหาองค้อ เทศบาลศรีราชา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 16..00 – 18.00 น. ที่ผ่านมา

27 มี.ค. 65 / อ่าน 112

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีรถไฟฟ้ MRT เตาปูน และตลาดเตาปูน

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีรถไฟฟ้ MRT เตาปูน และตลาดเตาปูน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 16.00 – 18.00 น. ที่ผ่านมา

26 มี.ค. 65 / อ่าน 123

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดพระเงิน

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดพระเงิน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ที่ผ่านมา

26 มี.ค. 65 / อ่าน 108

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพทมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดสะพานใหม่ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

          นางสาวฉวีวรรณ แซ่ก๊วย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพทมหานคร นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดสะพานใหม่ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ผ่านมา

23 มี.ค. 65 / อ่าน 125


หน้า 13 จาก 799, แสดง 8, จำนวน 6388 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101