กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เข้ายื่นหนังสือมายังท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ สุขวิมล

            เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เข้ายื่นหนังสือมายังท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ สุขวิมล ขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายเมาไม่ขับ , กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอออล์ , และกฎหมายคุ้มครองเด็ก เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

14 ก.พ. 67 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงใหม่ ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าเชียงใหม่ ในฐานะผอ.ศปถ.จว.เชียงใหม่

           เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงใหม่ ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าเชียงใหม่ในฐานะผอ.ศปถ.จว.เชียงใหม่ เพื่อขอให้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีระงับนโยบายขยายเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

9 ก.พ. 67 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้ายื่นหนังสือ ถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย นโยบาย ขายยาเวลา

            เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้ายื่นหนังสือ ถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย นโยบาย ขายยาเวลา เหล้าเบียร์ เรียบร้อยแล้วนะคะ เนื่องจากท่านผู้ว่า ติดภารกิจด่วน เลยมอบหมายให้ เลขาหน้าห้อง รับหนังสือแทนท่าน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

8 ก.พ. 67 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสกลนคร เข้ายื่นหนังสือถึงผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดสกลนคร

          เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสกลนคร เข้ายื่นหนังสือถึงผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดสกลนคร ให้ลงโทษทางวินัยสถานหนัก กรณีดาบตำรวจ สังกัดสถานีตำรวจภูธรนาใน ขับรถยนต์ชนท้ายรถจักรยานยนต์ จนเด็กได้รับบาดเจ็บสาหัส

5 ก.พ. 67 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ร่วมรำลึกการเสียชีวิตของแพทย์หญิงวราลัคน์ สุภัตวัตรจริยากุล ( หมอกระต่าย )

            ความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างยิ่ง ปัจจัยสำคัญเกิดจากพฤติกรรมของคนไทยซึ่งขาดระเบียบวินัย ขาดพื้นฐานการปลูกฝังสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ขณะเดียวกันระบบอุปถัมภ์ การคอรัปชั่น ก่อให้เกิดอภิสิทธิ์ชนขึ้นในสังคม ส่งผลให้ในแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิตบนท้องถนนปีละ 19,000 คน บาดเจ็บ 1 ล้านคน ทั้งนี้ไม่รวมผู้พิการทุพพลภาพกว่า 6 หมื่นคน ซึ่งภัยเงียบที่เป็นอันตรายกับผู้ใช้ถนนที่ถูกปล่อยปละละเลยจากผู้ขับขี่รถและผู้บังคับใช้กฎหมายมานาน คือการหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย.........

21 ม.ค. 67 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน "วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" ประจำปี 2567

           เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต , แขวงทางหลวงภูเก็ต , ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต , อปพร. , มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต , การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต , ยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต , สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.ภูเก็ต) , นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ จัดโครงการสร้างความปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร กิจกรรมรณรงค์เนื่องใน "วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" ประจำปี 2567 ณ บริเวณสี่แยกธนาคารชาร์เตอร์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

21 ม.ค. 67 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพะเยา รณรงค์เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน และร่วมรำลึกถึงแพทย์หญิงวราลัคน์ สุภัตวัตรจริยากุล ( คุณหมอกระต่าย )

           เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่าน รณรงค์เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน และร่วมรำลึกถึงแพทย์หญิงวราลัคน์ สุภัตวัตรจริยากุล ( คุณหมอกระต่าย ) โดยร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ด้วยการยกมือขวาหรือเปิดไฟฉายโทรศัพท์มือถือชูขึ้นเหนือศีรษะทุกครั้งที่จะข้ามทางม้าลาย

21 ม.ค. 67 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดน่าน ร่วมรำลึกการเสียชีวิตของแพทย์หญิงวราลัคน์ สุภัตวัตรจริยากุล ( หมอกระต่าย ) ที่หน้าโรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย

           เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2567  เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดน่าน ร่วมกันแสดงเชิงสัญลักษณ์ด้วยการยกมือขวาหรือเปิดไฟฉายโทรศัพท์มือถือ ชูขึ้นเหนือศีรษะ เมื่อต้องการข้ามทางม้าลายทุกครั้ง เนื่องในวันความปลอดภัยผู้ใช้ถนน และเพื่อรำลึกถึงคุณหมอกระต่าย  ที่หน้าโรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย  จ.น่าน

21 ม.ค. 67 / อ่าน 0


หน้า 8 จาก 878, แสดง 8, จำนวน 7020 รายการ