กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดเพชรบุรี ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

           เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 นายศราวุฒิ ล้อมวงษ์ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดเพชรบุรี และสมาชิกเครือข่าย เข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีในฐานะผอ.ศปถ.จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายวิรัช เพ็ญจันทร์ หน.สนง.ปภ.เพชรบุรี เป็นตัวแทนรับหนังสือ เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีจนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเสียชีวิตจากเมาแล้วขับ ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

1 เม.ย. 67 / อ่าน 0

เครือเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุตรดิตถ์ ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด

            วันที่​ 1​ เมษายน​ 2567 นายสันติ โกสิยานุภาพ ประธานเครือเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดอุตรดิตถ์ และสมาชิกเหยื่อเมาแล้วขับสามคน ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.จังหวัดอุตรดิตถ์) เรื่อง ขอยื่นข้อเรียกร้องให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์กำหนดนโยบายปกป้องความปลอดภัยของเยาวชนจากการเมาแล้วขับ กับหัวหน้า นางสาวชาครียา เศรษฐเสรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

1 เม.ย. 67 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ณ ศาลากลางจังหวัด

         เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2567 นายสีมาลา เอี่ยมศรี ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะผู้อำนวยการ ศปถ.จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีรองหัวหน้า ปภ. รับแทน เพื่อเรียกร้องให้มีนโยบายเอาจริงสนองกฎหมายห้ามขายเครื่องดื่มแอนกอฮอล์ให้กับเด็กและเยาวชน อายุต่ำกว่า 20 ปี เจอเมาแล้วขับ เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บตายพิการ ขอให้สอบอายุและสาวให้ถึงแหล่งสนับสนุนให้เมา เพื่อนำมาดำเนินคดีให้เป็นตัวอย่างให้เข็ดและจำ

29 มี.ค. 67 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุรินทร์ ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ศาลาจังหวัดสุรินทร์

           นายสุนันทา สุภาลักษณ์ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุรินทร์ ได้นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดสุรินทร์ยื่นหนังสือถึง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด สุรินทร์ โดยศูนย์ดำรงธรรมเป็นตัวแทนรับหนังสือแลัวส่งต่อให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถาน บันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กเยาว์ชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จนเป็นเหตุให้เด็กและเยาว์ชนเสียชีวิตจากการเมาแล้วขับ วันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ศาลาจังหวัดสุรินทร์

29 มี.ค. 67 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพังงา ยื่นหนังสือถึง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางสุวรรณ ยายมาก ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพังงา นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพังงา ยื่นหนัง

           นางสุวรรณ ยายมาก ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพังงา นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพังงา ยื่นหนังสือถึง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในฐานะผอ.ศปถ.จังหวัดพังงา โดยมีนายพิศาล โกยกุล ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเป็นตัวแทนรับหนังสือ เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถาน บันเทิง ร้านค้า กล่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กเยาว์ชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จนเป็นเหตุให้เด็กและเยาว์ชนเสียชีวิตจากการเมาแล้วขับ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย จังหวัดพังงา

28 มี.ค. 67 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุทัยธานี ยื่นหนังสือถึง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

           น.ส.ชนม์กมลพร ฉัตรพัสกรชัย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุทัยธานี นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุทัยธานี ยื่นหนังสือถึง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ในฐานะผอ.ศปถ.จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายจามร เหล่าเมือง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุทัยธานี เป็นตัวแทนรับหนังสือ เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จนเป็นเหตุให้เด็กและเยาวชนเสียชีวิตจากการเมาแล้วขับ วันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

28 มี.ค. 67 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดเลย ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ณ ศาลากลางจังหวัดเลย

          วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2567 นางสาวพิกุล จันทร์สุข ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดเลย นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเลย ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเลยในฐานะ ผอ.ศปถ.จังหวัดเลย เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเสียชีวิตจากเมาแล้วขับ ณ ศาลากลางจังหวัดเลย

28 มี.ค. 67 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา ยื่นหนังสือถึง นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 4

           นายกิตติชัย กิตติคุณ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดฉะเชิงเทรา ยื่นหนังสือถึง นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยในฐานะ ผอ.ศปถ.จังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเสียชีวิตจากเมาแล้วขับ ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 4 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา

28 มี.ค. 67 / อ่าน 0


หน้า 4 จาก 878, แสดง 8, จำนวน 7020 รายการ