สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
21 ต.ค. 61 34  2,222 
20 ต.ค. 61 29  2,342 
19 ต.ค. 61 39  2,732 
18 ต.ค. 61 45  2,736 
17 ต.ค. 61 33  2,751 
16 ต.ค. 61 47  2,908 
15 ต.ค. 61 23  2,337 
14 ต.ค. 61 19  2,297 
13 ต.ค. 61 30  2,517 
12 ต.ค. 61 35  4,039 
11 ต.ค. 61 31  2,131 
10 ต.ค. 61 40  2,023 
9 ต.ค. 61 36  2,130 
8 ต.ค. 61 40  2,644 
7 ต.ค. 61 22  2,382 
6 ต.ค. 61 23  2,343 
5 ต.ค. 61 28  2,714 
4 ต.ค. 61 39  2,769 
3 ต.ค. 61 30  2,812 
2 ต.ค. 61 47  3,054 
1 ต.ค. 61 33  3,363 
30 ก.ย. 61 21  2,692 
29 ก.ย. 61 23  2,574 
28 ก.ย. 61 24  2,751 
27 ก.ย. 61 33  2,716 
26 ก.ย. 61 31  2,976 
25 ก.ย. 61 41  2,705 
24 ก.ย. 61 37  2,958 
23 ก.ย. 61 30  2,387 
22 ก.ย. 61 24  2,411 

หน้า 2 จาก 11, แสดง 30, จำนวน 324 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101