สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
21 ก.ค. 61 19  2,414 
20 ก.ค. 61 27  2,681 
19 ก.ค. 61 30  2,652 
18 ก.ค. 61 39  2,691 
17 ก.ค. 61 53  2,853 
16 ก.ค. 61 44  3,102 
15 ก.ค. 61 15  2,273 
14 ก.ค. 61 26  2,576 
13 ก.ค. 61 19  2,800 
12 ก.ค. 61 34  2,566 
11 ก.ค. 61 27  2,608 
10 ก.ค. 61 38  2,609 
9 ก.ค. 61 42  3,271 
8 ก.ค. 61 25  2,592 
7 ก.ค. 61 19  2,351 
6 ก.ค. 61 38  2,918 
5 ก.ค. 61 31  2,883 
4 ก.ค. 61 38  2,746 
3 ก.ค. 61 36  2,919 
2 ก.ค. 61 57  3,430 
1 ก.ค. 61 22  2,658 
30 มิ.ย. 61 18  2,403 
29 มิ.ย. 61 22  2,625 
28 มิ.ย. 61 43  2,206 
27 มิ.ย. 61 33  2,565 
26 มิ.ย. 61 41  2,567 
25 มิ.ย. 61 53  3,112 
24 มิ.ย. 61 25  2,326 
23 มิ.ย. 61 27  2,340 
22 มิ.ย. 61 42  2,765 

หน้า 3 จาก 9, แสดง 30, จำนวน 262 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101