สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
15 ต.ค. 60 33  2,149 
14 ต.ค. 60 15  2,010 
13 ต.ค. 60 32  2,090 
12 ต.ค. 60 45  2,537 
11 ต.ค. 60 40  2,632 
10 ต.ค. 60 50  2,666 
9 ต.ค. 60 51  3,213 
8 ต.ค. 60 20  2,401 
7 ต.ค. 60 23  2,358 
6 ต.ค. 60 40  2,906 
5 ต.ค. 60 65  2,817 
4 ต.ค. 60 46  2,605 
3 ต.ค. 60 40  2,622 
2 ต.ค. 60 83  3,422 
1 ต.ค. 60 22  2,552 
30 ก.ย. 60 34  2,224 
29 ก.ย. 60 32  2,581 
28 ก.ย. 60 31  2,582 
27 ก.ย. 60 44  2,643 
26 ก.ย. 60 30  2,713 
25 ก.ย. 60 49  2,983 
24 ก.ย. 60 22  2,105 
23 ก.ย. 60 28  2,175 
22 ก.ย. 60 38  2,564 
21 ก.ย. 60 34  2,610 
20 ก.ย. 60 30  2,548 
19 ก.ย. 60 37  2,839 
18 ก.ย. 60 43  3,235 
17 ก.ย. 60 25  2,365 
16 ก.ย. 60 38  2,424 

หน้า 3 จาก 12, แสดง 30, จำนวน 348 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101